Napájecí napětí LED dle její barvy

LED diody, neboli „light emited diode“ (takže slovo „diody“ jsem užil naprosto zbytečně), jsou šikovné elektronické součástky, kterými můžeme indikovat úroveň signálu nebo si vyrobit barevnou hudbu apod.

Liší se ale nejen svou barvou a velikostí, ale hlavně napájecím napětím, při jehož překročení se LED odebere do křemíkového nebe. Proto níže v článku uvádím maximální napájecí napětí pro jednotlivé barvy LED

LED je v elektrotechnice označení pro diodu, která emituje světlo, případně infračervené nebo ultrafialové záření, čímž se liší od standardní diody. Emitování světla nastává při průchodu napětí v propustném směru (od anody ke katodě).

Pro obyčejné LED v 3mm nebo 5mm pouzdrech, jsou charakteristické následující hodnoty napětí v propustném směru. To napětí závisí na technologii výroby, typu použitých polovodičů, teplotě a protékajícím proudu. Hodnoty které zde uvádím jsou přibližně pro hodnotu 20 mA.

  • Infračervená: 1,6 V
  • Červená: 1,8 V – 2,1 V
  • Oranžová: 2,2 V
  • Žlutá: 2,4 V
  • Zelená: 2,6 V
  • Modrá: 3,0 V – 3,5 V
  • Bílá: 3,0 V – 3,5 V
  • Ultrafialová: 3,5 V

Po překročení těchto napájecích napětí se s LED můžeme rozloučit. Proto je vhodné do obvodu před LED zařazovat rezistor odpovídající velikosti, aby napájecí napětí před každou barevnou LED omezil na bezpečnou úroveň.

 

Michal Šika - Kutilův zápisník