Návrh desek plošných spojů pro integrované obvody

Při návrhu desek plošných spojů, které obsahují integrované obvody musíme dbát na rozmístění napájecích vodičů. Jak z důvodu estetického, tak hlavně z důvodu praktického.

Na začátek si ukážeme špatné rozmístění integrovaných obvodů a napájecích vodičů na desce plošných spojů (dále jen DPS).

Špatné umístění obvodů na DPS

Co je špatně?

Ucc a GND vodiče jsou příliš daleko od sebe. Tím mohou vzniknout induktivní smyčky a negativně ovlivnit funkce obvodů.

Všechny vodiče jsou zbytečně dlouhé.

Vodiče Ucc a GND překážejí při zakreslování dalších vodičů napojených na výstupy integrovaných obvodů a musíme použít buď oboustrannou desku nebo drátové propojky.

Jak tedy umístit obvody a vodiče?

Vodiče Ucc a GND by měly být taženy blízko u sebe a měly by být co možná nejkratší, aby nevznikalo rušivé napětí.

Správné umístění obvodů na DPS

Ke každému IO by měl být zapojený blokovací kondenzátor mezi Ucc a GND.

Je vhodnější zapojit všechny, i nevyužité, vstupy integrovaných obvodů. Aby na nich nevznikala rušivá napětí, zvláště obvody CMOS jsou v tomto ohledu více citlivé.

Při dodržení těchto několika rad by měl být návrh každé desky plošných spojů bezproblémový a výsledný přístroj by měl dobře fungovat.

 

Michal Šika - Kutilův zápisník