Výpočet rezistoru pro LED

LED diody, neboli „light emited diode“ (takže slovo „diody“ jsem užil naprosto zbytečně), jsou šikovné elektronické součástky, kterými můžeme indikovat úroveň signálu nebo si vyrobit barevnou hudbu apod.
V minulém článku jsem publikoval tabulku, kde bylo nejvyšší přípustné napětí, které může diodou procházet aniž bychom ji odpálili. Proto se k svítivým diodám předřazují rezistory a v tomto článku si ukážeme, jak velikost takového rezistoru (odporu) vypočítat.

Chceme -li vypočítat odpor potřebný pro jednoduchý obvod LED, jednoduše odečteme pokles napětí na diodě (napájecí napětí diody) od napětí zdroje a poté použijeme Ohmův zákon. Vyjádřeno vzorečkem je to takto:

Kde:

  • Us — napájecí napětí v obvodu
  • ULED — úbytek napětí na LED (napájecí napětí LED)
  • ILED — proud procházející přes LED (v Ampérech)
  • R — odpor měřený v Ohmech

 

Proud procházející obvodem je konstantní, takže ILED je proud, který prochází i přes rezistor.

Úbytek napětí na LED, neboli napájecí napětí LED je možné získat z mého předchozího článku, kde je tabulka pro jednotlivé barvy svítivých diod. Pokud vyjde velikost odporu nějaká mezní, např. 9,64 kOhm, tak volíme nejbližší vyšší velikost odporu, který lze koupit – zde 9k7.

Předřazením rezistoru o správné velikosti už nikdy žádnou svítivou diodu (LED) neodpálíte.

 

Michal Šika - OK1MSI