Mezinárodní značení hnacích železničních vozidel

V článku popíšu systém mezinárodního značení hnacích železničních vozidel, který se používá i u nás. Je to rozšíření národního značení, které jsem popisoval v předchozím článku.

Jedná se o systém TSI (Provoz a řízení dopravy – v EU), což je převzatá a rozšířená verze systému UIC (Mezinárodní železniční unie — Vyhláška UIC 438-3) a používá se od r.2010.

U hnacích vozidel – lokomotivy a pohonné jednotky – platí následující:

 • 1. a 2. číslice označuje typ vozidla (9x)
 • 3. a 4. číslice udává kód země (ČR má kód 54)
 • a 5. číslice je doplňková, to aby kontrolní součet 12 a 7 místného označení byl stejný.
 • Zbývajících 7 číslic je běžně užívané označení a kontrolní číslice (viz předchozí článek).

Prvních 5 číslic má následující význam:

 • 90 54 3 — jiné hnací vozidlo (historické)
 • 91 54 7 — elektrická lokomotiva
 • 92 54 2 — dieselová lokomotiva
 • 93 54 6 — vysokorychlostní elektrická jednotka
 • 94 54 1 — elektrická jednotka (kromě vysokorychlostních)
 • 95 54 5 — dieselová jednotka
 • 96 54 0 — specializovaný přívěsný vůz
 • 97 54 x — posunovací elektrická lokomotiva (zde by byla doplňková číslice 9, což je v rozporu s TSI, takže se používá označení 91 54 7 xxx xxx-x)
 • 98 54 4 — posunovací dieselová lokomotiva
 • 99 54 8 — údržbové vozidlo

Před tímto číslem se uvádí ještě země registrace a kód držitele vozidla (VKM).

Celé označení vypadá např. takto: CZ ČD 94 54 1 471 032-3

Pro více informací a také pro značení ostatních železničních vozidel je zde odkaz na českou Wikipedii.

 

Michal Šika - Kutilův zápisník