Nové značení lokomotiv a pohonných jednotek ČSD a ČD

V pokračování předchozího článku popíšu nové (a zároveň stávající) značení lokomotiv a motorových jednotek ČSD a ČD od roku 1988 do současnosti.

Může se to hodit třebas železničním modelářům (jako jsem i já), kteří své modely stylizují do určitého období a chtějí mít vše co nejvíce autentické, tedy i včetně značení.

Ke změně starého systému došlo u nás od začátku roku 1988, kdy jej zavedly tehdejší ČSD a později převzaly i nastupující České dráhy a Slovenská železnica (nové typy jsou však již značeny nezávisle). K tomuto kroku ČSD přistoupily na základě změn ve značení, které zavedla Mezinárodní železniční unie od roku 1971.

Značení platí i pro soukromé dopravce.
Příklad nového značení

V rámci možnosti je současný systém částečně kompatibilní s původním systémem značení.

Současné značení obsahuje 7 číslic:

 • První číslice označuje trakci a typ hnacího vozidla:
  • 1 – elektrická lokomotiva na stejnosměrný proud.
  • 2 – elektrická lokomotiva na střídavý proud.
  • 3 – elektrická lokomotiva dvou- či vícesystémová.
  • 4 – elektrická jednotka (nebo vůz) na stejnosměrný proud.
  • 5 – elektrická jednotka (nebo vůz) na střídavý proud.
  • 6 – elektrická jednotka (nebo vůz) dvou- či vícesystémové.
  • 7 – motorová lokomotiva.
  • 8 – motorová jednotka (nebo vůz).
  • 9 – řídící vůz (od roku 1994, od roku 2009 – řídící vůz jednotky).
  • 0 – vložený (nemotorový) vůz (od roku 1994, od roku 2009 – vložený vůz jednotky).
 • Druhá a třetí číslice značí tzv. konstrukční skupinu (nevypovídá o charakteristice vozidla).
 • Následující 3 číslice – čtvrtá až šestá – jest evidenční číslo lokomotivy (nebo jednotky či vozu).
 • Poslední sedmá číslice je kontrolní.

První číslice je specifická pro Československo a následnou Českou republiku a Slovenskou republiku.

Příklady:

Příklad 1 745 223-8

 • 7— 223-8 -> motorová lokomotiva (s libovolným přenosem výkonu na nápravu).
 • 223-8 -> evidenční číslo lokomotivy.
 • — 223-8 -> kontrolní číslice (viz níže).

Příklad 2 680-004-9 (Pendolino)

 • 6— 004-9 -> elektrická jednotka vícesoustavová.
 • 004-9 -> evidenční číslo.
 • — 004-9 -> kontrolní číslice (viz níže).

Příklad 3 944 112-2

 • 9— 112-2 -> řídící vůz (používá se u motorových a elektrických jednotek pro jízdu opačným směrem).
 • 112-2 -> evidenční číslo.
 • — 112-2 -> kontrolní číslice (viz níže).
Každá lokomotiva je díky svému značení jedinečná.
Motorové a elektrické jednotky se sestávají z několika za sebou řazených vozů různých typů. Takže elektrická jednotka „Ešus“ (CityElefant) se skládá z elektrického vozu (472), vloženého vozu (072) a řídícího vozu (972). Složení se potom zapisuje následovně 472+072+972.

Výpočet kontrolní číslice

Kontrolní číslice se počítá následujícím způsobem:

 1. Číslice na lichých pozicích se násobí jedničkou. Pokud je výsledek dvouciferný, obě cifry se sečtou.
 2. Číslice na sudých pozicích se násobí dvojkou. Pokud je výsledek dvouciferný, obě cifry se sečtou.
 3. Vzniklý součet všech výsledků se odečte od nejbližší vyšší desítky.
 4. Výsledné číslo je kontrolní číslice.

Příklad:

749 263 – kód lokomotivy

 1. 7×1 = 7
 2. 4×2 = 8
 3. 9×1 = 9
 4. 2×2 = 4
 5. 6×1 = 6
 6. 3×2 = 6
 7. Součet = 40
 8. Součet odečtený od nejbližší 10 (zde je to 40) — 40 – 40 = 0.

Kontrolní číslice je 0. Lokomotiva má tedy kód 749 263-0.

Je to celkem prosté a logické. Pokud chcete mít na své modelové železnici vše označeno správně, je třeba si s výpočty a značením trochu pohrát. Výsledek ale určitě stojí za to.

 

Michal Šika - OK1MSI