Omítání stěn jádrovou omítkou

Zde popíšu, jak jsem omítal stěny v domě, který jsem si rekonstruoval. Jelikož jsem ze „staré školy“, zvolil jsem ruční omítání klasickou jádrovou omítkou s následným štukováním (bude popsáno v samostatném článku).

Jak jsem již predestřel v úvodníku, nejsem příznivcem nějaké velké automatizace ve stavebnictví nebo takzvaných all-in-one řešení (tedy že nahodím omítku, kterou poté uhladím a nemusím už štukovat).

Příprava stěn

Jelikož se jedná o rekonstrukci staršího domu, bylo nutné nejprve stěny zbavit staré omítky. Neotloukal jsem je kompletně, ale pouze tam, kde byly poškozené nebo na nich byla nevhodná povrchová úprava či staré obklady. Zároveň jsem udělal novou elektroinstalaci.
Po otlučení jsem stěny tzv. šprycnul. Špryc je řídká omítka (obsahující více cementu), která se ve slabé vrstvě nahází na stěny a po zaschnutí usnadňuje samotné omítání. Také výsledná omítka lépe drží.

Špryc

Začátek omítání

Jak jsem již uvedl, neotloukal jsem stěny kompletně, ale jen cca do poloviny. Nicméně postup je stejný, jako pri nahazování na čistou stěnu.

Nyní je třeba si připravit svislou rovinu. To se provede nahozením pruhů malty, které se pomocí olovnice vyrovnají tak, aby byly dokonale svislé. Někdo používá namísto těchto pruhů železné tyče, po nichž zednická lať lépe klouže.

Někteří „experti“ odmítají používání olovnice jako zastaralé (s jedním mám své zkušenosti) a používají zásadně vodováhu. Výsledkem je vetšinou křivá omítka. Olovnice je při měření na výšku vždy přesnejší než vodováha (ale blbovi to nevysvětlíš)!
Nahozené vodicí „splazy“

Omítání

Po zatuhnutí pruhů je už možné přistoupit k samotnému omítání. Mezi pruhy se začne nahazovat omítka, která se následně stáhne pomocí latě. Poté se buď dohodí místa, kde bylo omítky málo (a opět stáhnou latí) nebo se vyhladí dřevěným hladítkem.

Na obrázku je částečně nahozená stěna na budoucím WC. Je zde vidět dobře i napojení na původní omítku, kterou jsem zanechal.

Napojení na původní omítku

Na dalším obrázku je detail napojení nové omítky na původní. Také je zde patrné začištění nové elektroinstalace.

Napojení na původní omítku
Pokud jsou již v koupelně umístěny nástěnné vodovodní kohouty (tzv. roháčky) je dobré je po nahazování důkladně omýt. Zaschlá malta jde pak špatně dolů — To samozřejmě platí i o zárubních a oknech!
Roháčky v omítce

Po nahození, vyrovnání a zahlazení celé stěny se už jen počká, až omítka vyschne a vytvrdne. Potom můžeme přistoupit k finální úpravě – štukování.

 

Michal Šika - OK1MSI