Stupně krytí IP elektrických zařízení

Jistě jste si všimli při nakupování různých elektrických přístrojů, že je na nich uveden údaj stupně krytí označovaný zkratkou IP a číselným kódem. Je to k nalezení u svítidel, vypínačů, spotřebičů apod. V tomto článku vysvětlím toto značení IP.

Značení IP vyjadřuje krytí elektrických zařízení, tedy jejich zabezpečení proti vniknutí vody, nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů.

Stupeň zabezpečení se označuje písmeny IP (International Protection) a je upraven normou ČSN EN 60529. Kromě písme IP je používáno ještě dvojčíslí, které definuje samotné stupně zabezpečení a případně tam může být ještě přídavné a doplňkové písmeno popisující způsob zkoušky.

Postup tvorby označení - IP 12xy
znakpopis
1První číslice popisuje stupeň ochrany osob před nebezpečným dotykem a stupeň ochrany zařízení před vniknutím cizích předmětů.
2Druhá číslice popisuje stupeň ochrany před vniknutím vody.
xPřídavné písmeno (nepovinné). Udává stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí, je-li skutečná ochrana osob před dotykem nebezpečných částí vyšší než ochrana, kterou udává první charakteristická číslice, nebo je-li první charakteristická číslice nahrazena písmenem X. Může nabývat hodnot A, B, C nebo D.
yDoplňkové písmeno (nepovinné) se používá k doplňkovým informacím, doposud používaná písmena jsou H, M, S, W.
Druhy krytí a jejich hodnoty - 1. číslice
číslicestupeň krytí
před nebezpečným dotykempřed vniknutím cizích předmětů
IP 0xbez ochranybez ochrany
IP 1xdlaníochrana před vniknutím pevných těles větších než 50 mm
IP 2xprstemochrana před vniknutím pevných těles větších než 12,5 mm
IP 3xnástrojemochrana před vniknutím pevných těles větších než 2,5 mm
IP 4xnástrojemochrana před vniknutím pevných těles větších než 1 mm
IP 5xjakoukoliv pomůckouochrana před prachem
IP 6xjakoukoliv pomůckouprachotěsné (prach nesmí narušit činnost elektrického zařízení)
Druhy krytí a jejich hodnoty - 2. číslice
číslicestupeň krytí před vniknutím vody
IP x0bez ochrany
IP x1kapající = ochrana před kapkami vody dopadajícími svisle
IP x2kapající při sklonu do 15° = ochrana před kapkami vody dopadajícími pod úhlem do 15° od svislice
IP x3šikmo dopadající = ochrana před deštěm dopadajícím pod úhlem do 60° od svislice
IP x4stříkající = ochrana před stříkající vodou dopadající v libovolném směru
IP x5tryskající v libovolném směru = ochrana před tryskající vodou
IP x6při vlnobití = ochrana před intenzivně tryskající vodou a vlnobitím
IP x7při ponoření = ochrana před dočasným ponořením do vody (omezeno tlakem a časem)
IP x8při trvalém ponoření pod tlakem = ochrana při trvalém ponoření do vody (případná vniklá voda nesmí narušit činnost elektrického zařízení)
Druhy krytí a jejich hodnoty - přídavná písmena
písmenovýznam
AChráněné před dotykem nebezpečných částí hřbetem ruky, zkouší se koulí o průměru 50 mm.
BChráněné před dotykem nebezpečných částí prstem, zkouší se článkovým zkušebním prstem o průměru 12 mm a délce 80 mm.
CChráněné před dotykem nebezpečných částí nástrojem, zkouší se sondou o průměru 2,5 mm a délky 100 mm.
DChráněné před dotykem nebezpečných částí drátem, zkouší se sondou o průměru 1,0 mm a délky 100 mm.
HZařízení vysokého napětí.
MZkoušeny škodlivé účinky vniklé vody za pohybu pohyblivých částí.
SZkoušeny škodlivé účinky vniklé vody jsou-li pohyblivé části v klidu.
WVhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek.
V popisech výrobku mohou být použita i jiná písmena, ale neměla by kolidovat s výše uvedenými doplňkovými písmeny.

Krom textového označení krytí, bývá na výrobku ještě také grafické zobrazení konkrétního krytí. Na obrázku můžeme vidět převodní tabulku mezi stupni krytí a grafickým značením.

Z výše uvedeného můžete vidět, že do venkovního prostředí patří pouze výrobky se stupněm krytí IP 43 a více. Stejně tak do prašného prostředí, ale i do koupelny (například svítidla). Do míst, kde nehrozí potřísnění elektrického zařízení vodou, stačí i krytí IP 42 – může to být např. nějaká venkovní kůlna s osvětlením apod. Ale i tady platí, že vyšší krytí je lepší.

Obsah článku je pouze informativního charakteru. Osoby bez patřičné odborné kvalifikace nesmějí provádět elektroinstalační práce.
Michal Šika - Kutilův zápisník