Ventilové rozvody

OHV, OHC, DOHC – každý tyto zkratky už slyšel, ale málokdo ví, co znamenají. Jednoduše řečeno, jsou to ventilové rozvody používané ve spalovacích motorech, jak zážehových (benzin), tak i vznětových (nafta).

A v tomto článku si popíšeme, o co ty prvně zmíněné zkratky znamenají.

Ventilový rozvod je mechanické zařízení, které je používáno převážně ve čtyřtaktních motorech (výjimečně ve dvoutaktních). Ovládá sací a výfukové ventily, a slouží k výměně obsahu válce. Tedy k nasání směsi pro spálení (vzduchu u nafťáků) a následný výfuk čoudu do výfukového potrubí.

Rozlišujeme tyto druhy ventilových rozvodů:

  1. SV – Side Valves
  2. OHV – Over Head Valves
  3. OHC (SOHC) – (Single) Over Head Camshaft
  4. DOHC – Double Over Head Camshaft
  5. Desmodromický rozvod

Z klikové hřídele motoru je řemenem, řetězem nebo ozubenými koly poháněna vačková hřídel. Ta řídí otevírání a zavírání sacích a výfukových ventilů. Ventily jsou ovládány buď přímo nebo nepřímo přes vahadla, tyčky či zdvihátka.

Z principu čtyřtaktních motorů vychází, že na 4 otáčky klikové hřídele připadají 2 otáčky vačkové hřídele.

SV (Side Valves)

Schéma SV rozvodu

Ventily jsou umístěné v bloku motoru po straně válce. Zespodu je pohání vačková hřídel. Tento druh ventilového rozvodu se už v automobilovém průmyslu nepoužívá, a to z důvodu nevyhovujícího tvaru spalovacího prostoru a také zde nelze korigovat kompresní poměr.

Nicméně výhodou tohoto typu ventilových rozvodů je nízká hmotnost a levná výroba a navíc při poruše se nepotkají ventily s pístem.

OHV (Over Head Valves)

U tohoto typu ventilových rozvodů je vačková hřídel umístěna v bloku motoru a ventily jsou v hlavě válců. Mechanický přenos mezi vačkovou hřídelí a ventily zajišťují zdvihátka, zdvihací tyčky a vahadla.

Schéma OHV rozvodu

Nevýhodou tohoto typu je velký počet dílů, díky tomu je motor těžší, mechanismus je méně tuhý a je nutné používat silnější pružiny.

Výhodou naopak je to, že vačková hřídel je poblíž klikové hřídele, díky tomu je zajištění jejího pohybu velmi jednoduché (ozubeným převodem nebo řetězem).

OHV rozvod se nehodí pro vysokootáčkové motory, proto se v současných moderních automobilových motorech nevyužívá. Naopak se využívá u velkých, těžkých lokomotivních motorů a ostatních motorů, které jsou nízkootáčkové. Nebo také u motorů sekaček a 4 taktních křovinořezů.

Animace rozvodu OHV

 

OHC (Over Head Camshaft)

OHC rozvod – někdy též označovaný jako SOHC (Single OHC) – je typ rozvodu, kdy vačková hřídel i ventily jsou umístěné v hlavě válce.

Schéma OHC rozvodu

Vačková hřídel je zde také poháněna pohybem z klikové hřídele, ale pohon je zde přenášen nejčastěji ozubeným řemenem. Ve starších motorech byl používán k přenosu pohybu řetěz. V ojedinělých případech je přenos proveden ozubeným převodem.

Nezbytnou podmínkou pro provoz tohoto typu rozvodu je zajištění přesné polohy vačky ke klikovému hřídeli, tak aby bylo zajištěno správné časování. Pokud to je možné, v rámci uspořádání hlavy motoru, lze vačkou tlačit přímo na zdvihátko ventilu. Tím se zajistí velká tuhost a nízká hmotnost mechanismu i je zde možné použít slabší (a lehčí) pružiny pro vracení ventilů do původní polohy.

Nevýhodou je složitější konstrukce hlavy válců a v případě řemenového pohonu vačkové hřídele i nutnost pravidelných kontrol.

Animace rozvodu OHC
Hlava motoru s jednou vačkovou hřídelí a 8 ventily

 

DOHC (Double OHC)

V podstatě stejný princip, výhody i nevýhody jako u rozvodu typu OHC. Jsou zde ale v hlavě válce použity dvě vačkové hřídele.

Používá se především u čtyř a pětiventilového uspořádání. Jedna vačková hřídel ovládá dva (nebo tři) sací ventily a dva výfukové ventily.

Schéma DOHC rozvodu
Animace rozvodu DOHC

 

Desmodromický rozvod

Tento typ rozvodu se používá u motorů s velmi vysokými otáčkami. Typicky jsou to vozy F1. V sériové výrobě je v současnosti používán v motorech motocyklů Ducati.

Otáčky motorů s tímto typem rozvodů jsou tak vysoké, že pružina nestíhá zavírat včas otevřené ventily. Proto se pro uzavírání ventilů používají též vačky. Takže jedna vačka ventil otevírá a druhá jej opět uzavře.

Vizualizace Desmodromického rozvodu
Příklad Desmodromického rozvodu

 

 

Michal Šika - OK1MSI