Kardanový hřídel

V článku, kde jsem popisoval hardy spojku, jsem zmínil kardanový hřídel. I když předpokládám, že jde o všeobecně známou věc, přináším nyní tento článek, který tápajícím a netechnickým vořežprutům osvětlí o co gou.

Kardanový hřídel (kardan) je jednoduché zařízení, které umožňuje spojit dva stroje (typicky motor a nápravu automobilu) jejichž hřídele nejsou v jedné ose, ale uzavírají spolu buď nějaký úhel, nebo jsou vzájemně vyosené.

Možnosti kardanu
Schéma kardanu

Základem kardanového hřídele je kardanový kloub, což jsou vzájemně kolmo umístěné vidlice, které jsou spojeny (nejčastěji) křížem, který má zkřížené osy v úhlu 90°.

Kardanový kloub
Kompletní kardanový hřídel

Zajímavostí je, že kardanový kloub není homokinetický (stejnoběžný) tzn., že je sice zachován směr otáčení, ale kolísá rychlost otáčení na straně hnané.
Jinak řečeno, když se hřídel motoru otáčí konstantní rychlostí, rychlost hnaného hřídele (ta část za kardanovým kloubem) kolísá. A to tím víc, čím je větší úhel, který hřídel svírá.

Kardanový hřídel se využívá k přenášení pohybu mezi motorem a nápravou u těch strojů, kde se očekávají vzájemně velké pohyby jednotlivých částí. Takže se využívá u aut (nákladních, ale i osobních), u tramvají nebo lokomotiv.

 

Michal Šika - OK1MSI