České vojenské hodnosti z let 1990 – 2010

V tomto článku najdete vojenské hodnosti používané Českou armádou od roku 1990, kdy byly zrušeny či pozměněny hodnosti používané za ČSSR, do 31.12.2010.

Od 1.1.2011 platí nové hodnostní označení Armády České republiky v souladu s mezinárodními značeními. A také, že po zrušení základní vojenské služby bylo toto značení již nevyhovující.

Vojenské hodnosti určují postavení a pravomoc vojáka v hierarchii armády jako celku. V některých případech může být nižší hodnost nadřazena vyšší, jako na příklad praporčík ve funkci velitel kurzu bude nadřazen vyšším hodnostem, které se kurzu účastní.

Tím že byla zrušena základní vojenská služba, byla u profesionální armády nejnižší hodnost rotný. Tím byla naše armáda tzv. „armádou šařží“. Proto se přistoupilo ke změně od 1.1.2011.

Vojenské hodnosti – 1990 – 31.12.2010
nárameníkpolní uniformahodnost
mužstvo
01-vojin2-1990-201001-vojin-1990-2010vojín (voj.)
poddůstojníci
02-svobodnik2-1990-201002-svobodnik-1990-2010svobodník (svob.)
03-desatnik2-1990-201003-desatnik-1990-2010desátník (des.)
04-cetar2-1990-201004-cetar-1990-2010četař (čet.)
sbor rotmistrů
05-rotny2-1990-201005-rotny-1990-2010rotný (rtn.)
06-rotmistr2-1990-201006-rotmistr-1990-2010rotmistr (rtm.)
07-nadrotmistr2-1990-201007-nadrotmistr-1990-2010nadrotmistr (nrtm.)
08-stabnirotmistr2-1990-201008-stabnirotmistr-1990-2010štábní rotmistr (št.rtm.)
sbor praporčíků
09-podpraporcik2-1990-201009-podpraporcik-1990-2010podpraporčík (pprap.)
10-praporcik2-1990-201010-praporcik-1990-2010praporčík (prap.)
11-nadpraporcik2-1990-201011-nadpraporcik-1990-2010nadpraporčík (nprap.)
12-stabnipraporcik2-1990-201012-stabnipraporcik-1990-2010štábní praporčík (št.prap.)
sbor nižších důstojníků
13-podporucik2-1990-201013-podporucik-1990-2010podporučík (ppor.)
14-porucik2-1990-201014-porucik-1990-2010poručík (por.)
15-nadporucik2-1990-201015-nadporucik-1990-2010nadporučík (npor.)
16-kapitan2-1990-201016-kapitan-1990-2010kapitán (kpt.)
sbor vyšších důstojníků
17-major2-1990-201017-major-1990-2010major (mjr.)
18-podplukovnik2-1990-201018-podplukovnik-1990-2010podplukovník (pplk.)
19-plukovnik2-1990-201019-plukovnik-1990-2010plukovník (plk.)
sbor generálů
20-brigadnigeneral2-1990-201020-brigadnigeneral-1990-2010brigádní generál (brig.gen.)
21-generalmajor2-1990-201021-generalmajor-1990-2010generálmajor (genmjr.)
22-generalporucik2-1990-201022-generalporucik-1990-2010generálporučík (genpor.)
23-armadnigeneral2-1990-201023-armadnigeneral-1990-2010armádní generál (arm.gen.)

 

Michal Šika - Kutilův zápisník