Vojenské hodnosti ČSLA z let 1960 – 1990

V článku jsou vojenské hodnosti, které ČSLA používala v letech 1960 – 1990, kdy formálně zanikla.

Obrázky v tabulce jsou převzaty ze Stejnokrojového předpisu ČSLA z roku 1980.

V prvním sloupci tabulky jsou nárameníky s hodnostním označením, které se používaly na společenských stejnokrojích a stejnokrojích vz.62 a vz.63 a dalších stejnokrojových součástech vybavených nárameníky.

V druhém sloupci tabulky je hodnostní označení, které se používalo na polních stejnokrojích vz.60 a pracovních stejnokrojích. Výjimku tvoří generálské hodnosti, jejichž značení byla také umístěna na ramenech uniforem podobně jako u vycházkových verzí.

Vojenské hodnosti ČSLA z let 1960 – 1990
nárameníky vycházkovépolní uniformyhodnost
mužstvo
01-vojin01-vojinmvojín (voj.)
poddůstojníci
02-svobodnik02-svobodnikmsvobodník (svob.)
03-desatnik03-desatnikmdesátník (des.)
04-cetar04-cetarmčetař (čet.)
praporčíci
05-rotny05-rotnymrotný (rtn.)
06-rotmistr06-rotmistrmrotmistr (rtm.)
07-nadrotmistr07-nadrotmistrmnadrotmistr (nrtm.)
08-podpraporcik08-podpraporcikmpodpraporčík (pprap.)
09-praporcik09-praporcikmpraporčík (prap.)
10-nadpraporcik10-nadpraporcikmnadpraporčík (nprap.)
nižší důstojníci
11-podporucik11-podporucikmpodporučík (ppor.)
12-porucik12-porucikmporučík (por.)
13-nadporucik13-nadporucikmnadporučík (npor.)
14-kapitan14-kapitanmkapitán (kpt.)
vyšší důstojníci
15-major15-majormmajor (mjr.)
16-podplukovnik16-podplukovnikmpodplukovník (pplk.)
17-plukovnik17-plukovnikmplukovník (plk.)
generálové
18-generalmajor18-generalmajormgenerálmajor (genmrj.)
19-generalporucik19-generalporucikmgenerálporučík (genpor.)
20-generalplukovnik20-generalplukovnikmgenerálplukovník (genplk.)
21-armadni-general21-armadni-generalmarmádní generál (arm.gen.)

 

Michal Šika - OK1MSI