České vojenské hodnosti – současné

V článku přináším vyobrazení současných vojenských hodností, které se používají v AČR od našeho vstupu do NATO.

Níže je tabulka s obrázky nárameníků z vycházkových uniforem a také vyznačení hodností z vojenských polních stejnokrojů.

Vojenské hodnosti AČR - současnost
nárameníkpolní uniformakódhodnost
mužstvo
01-vojin-or-101OR-1vojín (voj.)
02-svobodnik-or-102OR-1svobodník (svob.)
poddůstojníci
03-desatnik-or-203OR-2desátník (des.)
04-cetar-or-304OR-3četař (čet.)
05-rotny-or-405OR-4rotný (rtn.)
praporčíci
06-rotmistr-or-506OR-5rotmistr (rtm.)
07-nadrotmistr-or-607OR-6nadrotmistr (nrtm.)
08-praporcik-or-708OR-7praporčík (prap.)
09-nadpraporcik-or-809OR-8nadpraporčík (nprap.)
10-stabni-praporcik-or-910-stabni-praporcikOR-9štábní praporčík (št. prap.)
nižší důstojníci
11-porucik-of-111-porucikOF-1poručík (por.)
12-nadporucik-of-112-nadporucikOF-1nadporučík (npor.)
13-kapitan-of-213-kapitanOF-2kapitán (kpt.)
vyšší důstojníci
14-major-of-314-majorOF-3major (mjr.)
15-podplukovnik-of-415-podplukovnikOF-4podplukovník (pplk.)
16-plukovnik-of-516-plukovnikOF-5plukovník (plk.)
generálové
17-brigadni-general-of-617-brigadni-generalOF-6brigádní generál (brig. gen.)
18-generalmajor-of-718-generalmajorOF-7generálmajor (genmjr.)
19-generalporucik-of-819-generalporucikOF-8generálporučík (gen.por.)
20-armadni-general-of-920-armadni-generalOF-9armádní generál (arm. gen.)

V tomto rozložení fungují vojenské hodnosti AČR od 1.ledna 2011.

Michal Šika - OK1MSI