Denní doby lovu ryb a doby hájení ryb

Doba lovu ryb se mění dle jednotlivých měsíců v roce, a stejně tak se některé druhy ryb nesmí v určitých obdobích lovit vůbec – mají tzv. dobu hájení. V tomto článku jsem napsal ucelené seznamy, které vycházejí z vyhlášky č. 197/2004 Sb.

V následující tabulce jsou povolené denní doby lovu ryb v jednotlivých měsících na pstruhových a mimo-pstruhových rybářských revírech. Tedy jsou to doby, kdy lze sedět u rybníka nebo řeky a chytat ryby. Když tam budete v jinou dobu, než je povoleno, tak riskujete postih.

Povolené denní doby lovu ryb
měsícrybářský revírdoba lovu
ledenpstruhovýod 7 do 17 hodin
mimopstruhovýod 7 do 18 hodin
únorpstruhovýod 7 do 17 hodin
mimopstruhovýod 7 do 18 hodin
březenpstruhovýod 6 do 18 hodin
mimopstruhovýod 5 do 21 hodin
dubenpstruhovýod 6 do 20 hodin
mimopstruhovýod 6 do 22 hodin
květenpstruhovýod 6 do 21 hodin
mimopstruhovýod 4 do 24 hodin
červenpstruhovýod 5 do 22 hodin
mimopstruhovýod 4 do 24 hodin
červenecpstruhovýod 5 do 22 hodin
mimopstruhovýod 4 do 24 hodin
srpenpstruhovýod 6 do 22 hodin
mimopstruhovýod 4 do 24 hodin
zářípstruhovýod 7 do 20 hodin
mimopstruhovýod 6 do 22 hodin
říjenpstruhovýod 7 do 19 hodin
mimopstruhovýod 6 do 22 hodin
listopadpstruhovýod 7 do 17 hodin
mimopstruhovýod 7 do 18 hodin
prosinecpstruhovýod 7 do 17 hodin
mimopstruhovýod 7 do 18 hodin

Pozn. Časy od dubna do října jsou uvedeny v letním čase, časy od listopadu do března jsou uvedeny v normálním čase. Když vás mimo uvedené hodiny chytí rybářská stráž, tak máte průser jako Brno…

V následující tabulce jsou doby hájení vybraných druhů ryb ve všech rybářských revírech. Pokud se vám takovou rybu podaří ulovit, musíte ji vrátit zpátky do vody, i kdyby měla větší než povolenou lovnou míru.

Doby hájení ryb v rybářském revíru
doba hájenírybářský revírdruh rybylatinský název
od 1.září do 15.dubnavšechnypstruh obecnýSalmo trutta
losos obecný (atlantský)Salmo salar
od 16.března do 15.červnavšechnyostroretka stohovaváChondrostoma nasus
parma obecnáBarbus barbus
parma východníBarbus petenyi
podoustev říční (nosák)Vimba vimba
jeseter, vyzaAcipenser, Huso
mimopstruhovýjelec jesenLeuciscus idus
jelec tloušťLeuciscus cephalus
od 1.ledna do 15.červnamimopstruhovýbolen dravýAspius aspius
candát obecnýStizostedion lucioperca
sumec velkýSilurus glanis
štika obecnáEsox lucius
od 1.prosince do 15.červnavšechnylipan podhorníThymallus thymallus
od 1.ledna do 30.zářívšechnyhlavatka obecnáHucho hucho
od 1.září do 30.listopaduvšechnyúhoř říčníAnguilla Anguilla
od 1.ledna do 15.březnavšechnymník jednovousýLota lota

Takže když v uvedených časových úsecích chytíte rybu, která je zrovna v hájení, musíte ji vrátit zpět do vody, i kdyby vám byla sebevíc sympatická…

Dále jsou ještě CELOROČNĚ hájeni následující vodní živočichové (dle vylhášky č. 395/92 Sb.):

  1. losos obecný
  2. mihulovci a ryby
    • cejn perleťový, drsek menší, drsek větší, hrouzek Kesslerův, jelec jesen, ježdík žlutý, mihule potoční, mihule ukrajinská, mník jednovousý, ostrucha křivočará, ouklejka pruhovaná, piskoř pruhovaný, plotice lesklá, sekavčík horský, sekavec písečný, střevle potoční, vranka obecná, vranka pruhoploutvá
  3. bezobratlí
    • rak kamenáč, rak říční, rak bahenní, perlorodka říční, velevrub malířský a škeble rybničná
  4. obojživelníci

 

Michal Šika - OK1MSI