Lokomotivy řady 770 a 771

Lokomotivy řady 770 a 771 jsou 6nápravové kapotové dieselové posunovací lokomotivy. Jejich staré označení je T 669.0 a T 669.1 a získaly přezdívku Čmelák.

Vývoj a výroba nové řady T 669.0/1 (770/771) začal z důvodu absence silných motorových lokomotiv pro těžkou posunovací službu na přelomu 50. a 60. let, na níž výkonově nestačily lokomotivy řad T 435 (720) a T 458.1 (721). Proto byly v roce 1963 dodány tři prototypy nové řady T 669.0. Jedna z lokomotiv byla s normálním rozchodem kol a dvě byly širokorozchodné (1520 mm). Následovala sériová výroba v letech 1967 – 1969.

V roce 1968 byla ve firmě SMZ Dubnica provedena zkušební rekonstrukce uložení skříně na rámu podvozků. Tato zrekonstruovaná lokomotiva se tak stala základem nové řady T 669.1 (771), která byla sériově vyráběna v letech 1969 – 1972. V tomtéž závodě se vyráběly i širokorozchodné verze, které byly značené jako T 669.5 (770.8) a T 669.51 (771.8)

Lokomotivy řady 770/771 jsou tedy určeny pro těžký staniční posun a přetah nákladních vlaků. Širokorozchodné verze pro ČSD byly určeny na východní Slovensko, kde je velké překladiště. V dnešní době ČD lokomotivy řady 770/771 ruší a rozprodávají, a to protože lokomotivy jsou velmi těžké a třínápravové podvozky značně deformují trati.

Lokomotiva je koncipována jako kapotová, se zúženými a nestejně dlouhými kapotami, mezi nimiž se nachází kabina strojvedoucího. V ní jsou diagonálně umístěné dva řídící pulty. Po obvodu kapot jsou ochozy se zapuštěnými schůdky, z předních ochozů je přístupná i kabina strojvedoucího.

Rám lokomotivy je osmi závěskami zavěšen na dvou třínápravových podvozcích. U novější řady 771 jsou tyto závěsky doplněny vahadly, které působí na přítlačné válce (tímto se zlepšily adhezní vlastnosti).

Dvojkolí v podvozcích jsou vedena kyvnými rameny, která jsou odpružena vinutými pružinami s paralelně umístěnými hydraulickými tlumiči. Podvozky jsou s rámem spřaženy pomocí otočných čepů, které jsou pevně zabudovány v rámu. V každém podvozku jsou tři trakční tlapové motory.

Pod dlouhou přední kapotou je spalovací motor, trakční generátor, ventilátory, pomocné stroje a chladiče. Pod krátkou zadní kapotou jsou akumulátory a pískojem. Spalovací motor je naftový pomaluběžný šestiválec s přímým vstřikem paliva. Je chlazený vodou, má rozvod OHV. Pohání trakční generátor, který pohání trakční motory. Lokomotiva je vybavena ruční brzdou, samočinnou tlakovou brzdou (DAKO BS2) a přímočinnou brzdou (DAKO BP).

Trakční generátor je stejnosměrný stroj typu ČKD TD 802 B, proud z něj napájí šest stejnosměrných 4pólových trakčních motorů typu ČKD TE 006. Regulace výkonu je provedena sdruženým regulátorem. Výkonových stupňů je 8 a jsou řazeny půlkruhovým řídícím kontrolérem. Z jednoho stanoviště je možné řídit 2 spřažené lokomotivy.

Technické údaje
Mezinárodní označení92 54 2 770 xxx-x, 92 54 2 771 xxx-x
Výrobce ČKD Praha, SMZ Dubnica
Rok výroby1967 – 1969 (1969 – 1972)
Rok výroby prototypu1963 (1968)
Vyrobeno ks 111 (207)
Rozchod1435 mm
Typ vozidla6nápravová kapotová posunovací lokomotiva
Uspořádání pojezduCo´Co´
Přenos výkonuelektrický stejnosměrný
Trakcenezávislá s elektrickým přenosem
Délka přes nárazníky17220 mm (17240 mm)
Délka rámu16000 mm
Rozvor podvozku4000 mm
Vzdálenost otočných čepů8660 mm
Minimální poloměr oblouku100 m
Regulace výkonusdružený regulátor
Služební hmotnost112 t (116 t)
Typ spalovacího motoruČKD K 6 S 310 DR
Objem motoru163,21 l
Velikost palivové nádrže6000 l
Typ trakčního generátoruČKD TD 802 B
Typ trakčních motorůČKD TE 006
Trvalý výkon motoru993 kW
Maximální tažná síla195 kN (240 kN)
Maximální rychlost90 km/h
Údaje v závorce platí pro řadu 771.
Michal Šika - Kutilův zápisník