Posuvné měřidlo – šuplera

Posuvné měřítko (měřidlo) lidově zvané šuplera zná asi většina lidí. V tomto článku si popíšeme, z čeho se šuplera skládá, co s ní lze měřit a také jak odečítáme naměřené hodnoty.

V článku se budu věnovat „analogové“ šupleře, tedy takové, kde hodnoty odečítáme na stupnici měřidla. Existují ještě samozřejmě digitální šuplery, kde se naměřená hodnota zobrazuje na displeji, takže odečítání hodnot je o něco snažší.

Části posuvného měřítka

 

 1. Vnitřní čelisti (pro měření vnitřních rozměrů).
 2. Zajišťovací šroub.
 3. Vernier (na této straně bývá stupnice v palcích).
 4. Vodící „kolejničky“.
 5. Hloubková sonda (pro měření hloubky).
 6. Zakončení vodicí kolejničky (při sevřených čelistech je konec hloubkové sondy zarovnaný).
 7. Hlavní stupnice (v mm).
 8. Stupnice vernieru (v mm).
 9. Posuvné rameno.
 10. Vnější čelisti (pro měření vnějších rozměrů).
 11. Pevné rameno.

Možnosti měření pomocí šuplery

Vnější měření

Měřený předmět se sevře mezi vnější čelisti a následně se ze stupnice odečte jeho velikost.

 

 

 

Vnitřní měření

 

Vnější čelisti se v měřeném otvoru roztáhnou a následně se odečte jeho průměr (velikost).

 

 

 

 

Měření hloubky

 

Provádí se pomocí hloubkové sondy. Odečítání hodnot se provádí na standardní stupnici.

 

Boční měření

 

Provádí se opřením pevného ramene o hranu měřeného předmětu a přisunutím vnitřní čelisti k jeho hraně. Hodnoty se odečítají standardně.

 

 

Odečítání naměřených rozměrů

Odečítání hodnot se na první pohled může zdát složite, ale opak je pravdou.

Běžné šuplery měří s přesností na 0,1 mm (1/10). Lze ale také měřit s přesností 0,05 (1/20) nebo 0,02 mm (1/50). Pro ještě přesnější měření je pak už využíván mikrometr.

U běžných šupler je rozsah měřených délek 0 – 150 mm (popřípadě 0 – 300 mm). Pro průmyslové využití se vyrábějí šuplery s rozsahem až 4000 mm.

Podíváme-li se na posuvník, uvidíme dvě různé stupnice. Hlavní velká stupnice vede po celé pevné části šuplery. Pod ní je další stupnice (umístěná na posuvníku), která je kratší a nazývá se vernierovou stupnicí.

Určit hodnotu na hlavní stupnici je snadné. Jednoduše je to hodnota, která se nachází nejblíže hodnotě 0 na vernieru. V tomto případě je to mezi 23 a 24 mm (hodnota 0 je o něco blíže ke 24 mm než ke 23 mm).

Přesnou hodnotu ale nelze určit na hlavní stupnici, na to jsou její dílky příliš málo podrobné. Pro přesné určení se proto používá vernierová stupnice (která zde působí podobně jako lupa). Na ní musíme najít hodnotu, která je přesně proti značce na hlavní stupnici – v našem případě je to 6 (což určuje hodnotu 0,6 mm – měřítko vernieru je 1/10).

Takže na obrázku je naměřená velikost 23,6 mm.

Jak sami můžete vidět, tak odečítání je velmi snadné. Samozřejmě použití digitálních měřidel je ještě pohodlnější, nicméně u levnějších noname modelů asi nebude moc přesné.

Já osobmě digitální šupleru používám pro takové to běžné rychlé měření. Pokud chci něco změřit opravdu přesně, mám jednu přesnou analogovou starší české výroby (s přesností 1/20).

 

Michal Šika - OK1MSI