Projekt: Výroba venkovního kovového schodiště – část 8

Po dalším týdnu jsem pokračoval ve stavbě venkovního kovového schodiště, které vede ze zahrady do obýváku v domě.

Minule jsem sestavil dohromady horní polovinu schodiště mezi horním a spodním odpočívadlem. V tomto článku popíšu sestavení spodní části schodiště a položení povrchu schodnic.

Jako první jsem vybetonoval patku, o níž se spodní část schodiště opírá. Vše jsem si vyměřil a do betonu jsem přidal ocelové dráty pro zpevnění a vyztužení výsledného betonu. Patka navazuje na rozpracované venkovní posezení – zde bude malá opěrná zídka.

Poté jsem si připravil nosné bočnice spodní části schodiště. Opět z plocháčů o rozměrech 10 x 100 mm. Ty jsem zařízl na potřebnou délku a pod potřebnými úhly. Dále jsem jim přivařil „nožičky“, kterými stojí na betonové patce.

A nakonec jsem do nich opět připevnil jednotlivé schodnice. Stejně jako u horní části schodiště k tomu posloužily šrouby M8. Vše je opět natřeno barvou Fest-B.

Dále jsem vzal děrované plechy, které měly rozměry 1000 x 2000 x 1 mm (měl jsem 2 kusy) a z nich jsem vyřezal jednotlivé nášlapy schodnic a odpočívadel. Na schodnice bylo potřeba 8 kusů o rozměru 250 x 800 mm. Na horní odpočívadlo byl rozměr plechu 800 x 1000 mm a na spodní odpočívadlo měl plech rozměry 800 x 800 mm.

Všechny plechy jsem nabarvil dvěma vrstvami barvy Fest-B. Ke schodnicím a odpočívadlům jsem je přišrouboval samořeznými vruty do kovu. Vruty byly rozměrů 4,2 x 25 mm a měly půlkulatou hlavu a předvrtávací vrtáček.

Ikdyž se pán z mojí oblíbené prodejny spojovacího materiálu (Příbram, Hradební ulice) obával, že se vruty 3mm jeklem a vinglem samy neprovrtají, tak všechny se povedlo přišroubovat bez problému. Jen jeden ze 100 kusů se přetrhnul, což je dobrý výsledek. 

Schodiště je prakticky hotové. V posledním článku, který se zde brzo objeví bude už jen popis výroby zábradlí, aby mi děti nepadaly na zahradu. A bude hotovo.

Michal Šika - OK1MSI