Staré značení lokomotiv a pohonných jednotek ČSD

V tomto článku popíšu, jak vypadalo staré značení lokomotiv a pohonných jednotek ČSD, které se používalo do roku 1987.

Může se to hodit třebas železničním modelářům (jako jsem i já), kteří své modely stylizují do určitého období a chtějí mít vše co nejvíce autentické, tedy i včetně značení.

Systém vynalezl inženýr Vojtěch Kryšpín už v roce 1920 a po dlouhých diskuzích se dostal do finálního tvaru v roce 1925 (kdy do něj byly zahrnuty i úzkorozchodné stroje). A od tohoto roku se značení používalo až do konce roku 1987.

Označení se skládá z písmenné zkratky (označuje trakci (druh pohonu)), dále z dvoumístného nebo třímístného kódu lokomotivní řady a nakonec z třímístného nebo čtyřmístného rozlišovacího čísla, které bylo menší – viz obrázek.

Příklad starého značení

Písmena na začátku znamenají:

 • _ – parní lokomotiva (bez písmenného označení)
 • T – lokomotiva se spalovacím motorem
 • TL – turbínová lokomotiva
 • M – motorový vůz
 • E – elektrická lokomotiva (později pouze stejnosměrná)
 • S – elektrická střídavá lokomotiva
 • EM – elektrický motorový vůz stejnosměrný
 • ES – elektrický motorový vůz střídavý
 • N – nemotorový vůz (součást motorové jednotky)
 • U – úzkokolejná parní lokomotiva (pokud U následuje za některým jiným písmenem, jedná se o úzkorozchodnou verzi dané trakce)
 • ES – elektrický dvousystémová lokomotiva (SS i ST)
 • A – akumulátorová lokomotiva (zpočátku se používalo označení E)
 • TA – hybridní lokomotiva (tj. dieselová a akumulátorová)

Velké číslice v označení znamenají:

 • první číslice označuje počet hnaných náprav
 • druhá číslice označuje maximální rychlost (v km/h ji vypočteme přičtením 3 a následně vynásobením 10) – u úzkorozchodných vozidel byla rychlost omezena na 40km/h, tak se tato číslice vypouští
 • poslední číslice po přičtení čísla 10 udává hmotnost na nápravu v tunách (u úzkorozchodných vozidel je to hmotnost přímo v tunách).

Malé číslice znamenají:

 • první číslice je konstrukční skupina stroje
 • zbylé dvě nebo tři číslice udávají pořadí v přejímce k drážní správě

Příklad z obrázku

T3340001 – dieselová lokomotiva se třemi hnanými nápravami, maximální rychlostí 60km/h a hmotností na nápravu 14 tun. Lokomotiva byla vyrobena jako prototyp v závodě ČKD Lokomotivka-Sokolovo v Libni v roce 1961. V současnosti je stále provozována v depu Bratislava na dílenský posun.

T—.—- dieselová lokomotiva
-3–.—- 3 hnané nápravy
–3-.—- maximální rychlost 60km/h ((3+3)x10)
—4.—- hmotnost na nápravu 14 tun (4+10)
—-.0001 1 lokomotiva (prototyp) přejatá z první konstrukční řady

Podobné značení, které vycházelo z technických parametrů (objemu vodojemu a zásobníku na uhlí), se používalo i pro označení tendrů parních lokomotiv.

Kromě oficiálního číselného značení má většina lokomotiv a pohonných jednotek i neoficiální jmenné označení (přezdívku), které jsou ale všeobecně uznávány – viz tabulka.

 

Michal Šika - OK1MSI