Jak zabránit zklouznutí žebříku

Pokud máme starý dřevěný žebřík, má spodní stranu zašpičatělou. To znamená, že když jsme na trávě nebo jiném měkkém podkladu, tak se touto špičkou zapíchne do země a nepodklouzne.

Když ale máme nový např. hliníkový žebřík nebo i dřevěný, který dole tuto špičku nemá musíme jeho podklouznutí zabránit jinak.

Na obrázku vlevo je znázorněna jednoduchá zarážka, která nám pomůže proti podjetí žebříku. Stačí dvě prkna sbité k sobě v pravém úhlu. Na ty postavíme žebřík a do země zatlučeme jeden nebo dva kolíky, které zabrání tomu, aby se zarážka posunula.

Pokud jsme na betoně, tak nám toto bohužel nepomůže a budeme si muset říct někomu, aby nám žebřík dole „zašlápnul“. Nebo můžeme využít i tuto zarážku. Jen místo kolíků, které zarazíme do země (do betonu asi těžko) můžeme použít třeba dva pytle cementu nebo betonovou tvárnici, která nám zarážku udrží na místě.

Takže nepadejte, letos to nějak víc bolí…