Elektrická jednotka řady 680

Elektrická jednotka řady 680 je vícesystémová elektrická sedmi-vozová vysokorychlostní jednotka. Jednotka disponuje naklápěním skříní v zatáčkách, proto se jí přezdívá Pendolino.

Elektrické jednotky řady 680 jsou určeny pro dopravu vlaků nejvyšších kategorií (SuperCity, EuroCity a InterCity) na IV.transevropském železničním koridoru Berlin-Praha-Wien. Nejvyšší rychlost jednotek (230km/h) není zatím využívána, na koridoru je maximální rychlost 160km/h. Jedná se o více systémové jednotky, tudíž na celé trase není nutné měnit (přepřahat) lokomotivu z důvodu rozdílné napájecí soustavy.

Všech sedm jednotek je depotováno v Praze, oprávnění řídit Pendolino má v současnosti 28 strojvedoucích.

Elektrická jednotka řady 680 se skládá ze 7 vozů, řazených následovně – čelní trakční vůz 681 + vložený transformátorový vůz 081 + vložený trakční vůz s barovým oddílem 683 + vložený vůz 084 + vložený trakční vůz 084 + vložený transformátorový vůz 082 + čelní trakční vůz 682. Zajímavostí je že řadou 680 se neoznačuje žádný vůz soupravy.

Celková kapacita soupravy je 331 míst k sezení + 2 místa pro invalidy, z toho je 105 míst v I.třídě a 226+2 ve II.třídě. Nástupní prostory vozů jsou přístupné jednokřídlými předsuvnými dveřmi. Oddíly pro cestující jsou velkoprostorové. Obě vozové třídy mají sedadla uspořádána dle schématu 2+1 a to za sebou v 1.třídě a proti sobě ve 2.třídě.

Vozové skříně jsou lehké samonosné, svařované z velkoplošných hliníkových profilů. Na předních čelech čelních vozů jsou na hliníkové konstrukci usazeny skořepiny kabin strojvedoucího, vyrobené z kompositních materiálů. V čelech jsou usazena nedělená čelní skla. Přední čela koncových vozů jsou vybavena automatickými spřáhly, která jsou v nečinném stavu zasunuta a chráněna krytem.

Skříň každého vozu je 8 šrouby přišroubována ke kolébce podvozku.

Na jednotce jsou použity podvozky dvou druhů – hnací a běžné. Oba typy jsou dvounápravové kolébkové podvozky. Odpružení podvozků je svislé i příčné a v obou směrech dvoustupňové. Primární svislé odpružení zajišťují vinuté pružiny, jež jsou doplněny svislými hydraulickými tlumiči. Sekundární svislé odpružení v uspořádání flexicoil je provedeno pomocí vinutých pružin s vertikálními i horizontálními hydraulickými tlumiči.

Příčné odpružení je aktivní, tj.že těžiště skříně je neustále udržováno v podélné ose podvozku. Příčné odpružení je pneumatické. Podvozky jsou dále osazeny podélnými tlumiči, které potlačují kolébání skříně.

Naklápění skříní zajišťuje systém Tiltronix pomocí hydraulických válců. Naklápění je řízeno elektronickou jednotkou.

Pod podlahou každého trakčního vozu jsou na podélných nosnících pomocí vinutých ocelových pružin uloženy dva trakční motory. Jejich točivý moment je kloubovým hřídelem přenášen z motoru na nápravovou převodovku, která pohání vnější nápravu hnacího podvozku. Vnitřní náprava je řešena jako běžná.

Jednotka je vybavena zajišťovací brzdou, elektropneumatickou brzdou, elektrodynamickou a elektromagnetickou brzdou.

Proud je přiváděn 4mi polopantografovými sběrači proudu. Pro napájecí soustavu 3kV ss jsou určeny 2 sběrače (jeden na střeše vozu 681 a druhý na voze 682). Pro střídavé napětí 25kV ~50Hz má jednotka jeden sběrač na vloženém voze 081. Pro střídavé napětí 15kV ~ 16 2/3 Hz je k dispozici také jeden sběrač a to na vloženém voze 082. Sběrače nejsou z důvodu naklápění umístěné na střeše fixně, ale jsou uchyceny v pohyblivých konzolách.

Jednotka řady 680 je osazena dvěma olejem chlazenými trakčními transformátory a to ve vložených vozech 081 a 082. Usměrnění proudu při napájení střídavým proudem zajišťuje vstupní čtyřkvadrantový pulsní měnič, který je součástí trakčního měniče. Pro regulaci výkonu je jednotka vybavena čtyřmi trakčními pulsními měniči.

Trakční motory jsou střídavé třífázové asynchronní elektromotory s vlastní ventilací. V jednotce je jich celkem 8. V každém hnacím voze jsou 2 tyto motory.

Technické údaje
Sedmivozová jednotka
Mezinárodní označení93 54 6 081 xxx - x, 93 54 6 082 xxx - x,
93 54 6 084 xxx - x, 93 54 6 681 xxx - x,
93 54 6 682 xxx - x, 93 54 6 683 xxx - x,
93 54 6 684 xxx - x
VýrobceAlstom Ferroviaria, Alstom Sesto
Rok výroby2003 - 2005
Vyrobeno ks7
Trakce elektrická vícesystémová
Trakční systém3 kV=, 25 kV~ 50Hz, 15 kV~ 16 2/3Hz
Typ vozidla 7 vozová osobní více systémová jednotka
Délka přes nárazníky185300 mm
Šířka2800 mm
Výška se staženými sběrači4310 mm
Min.poloměr oblouku150 m
Uspořádání pojezdu1A'A1' + 2'2' + 1A'A1' + 2'2' + 1A'A1' + 2'2' + 1A'A1'
Služební hmotnost384 t
Míst k sezení331+2
Míst ke stání---
Topeníelektrické teplovzdušné
Rozchod1435 mm
Trvalý výkon4000 kW
Maximální rychlost230 km/h
Čelní vozy řady 681, 682 / 683, 684
Délka přes nárazníky27650 mm / 25900 mm
Rozvor náprav2700 mm
Vzdálenost otočných čepů19000 mm
Uspořádání pojezdu1A´A1´
Služební hmotnost57 t / 56 t
Míst k sezení53
Míst ke stání---
Maximální tažná síla200 kN
Regulace výkonupulzní tyristorová
Vloženné vozy řady 081 / 082/ 084
Délka přes nárazníky25900 mm
Rozvor náprav2700 mm
Vzdálenost otočných čepů19000 mm
Uspořádání pojezdu2´2´
Služební hmotnost57 t / 57 t / 44 t
Míst k sezení52 / 52 / 44+2
Míst ke stání---
Michal Šika - Kutilův zápisník