České vojenské hodnosti za Protektorátu (1939-1945)

I během Protektorátu Čechy a Morava existovala česká armáda. Bylo to tak zvané vládní vojsko, které existovalo od roku 1939 do roku 1945.

Po zániku Československé armády a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava vzniklo Vládní vojsko, jež zřídila tehdejší vláda resp. říšský protektor Konstantin von Neurath. Německé okupační síly se tímto krokem snažily o navození dojmu určité samostatnosti Protektorátu, a také chtěli zabránit tomu, aby se propuštění vojáci přidávali k domácímu odboji. Délka vojenské služby byla stanovena na 25 let!

Ke konci války byly čeští vojáci přesunuti do severní Itálie z obavy okupačních sil, aby nemohli aktivně podpořit národní povstání.

V článku jsou zobrazeny vojenské hodnosti ve formě výložek. Tabulky jsou 2, v první jsou vojenské výložky od vzniku protektorátního vojska v roce 1939 do roku 1940. Ve druhé tabulce jsou vojenské výložky od roku 1940 do konce války v roce 1945. Uniformy vycházely ze vzoru německých, hodnostní výložky byly opět na límcích.

Vojenské výložky 1939 – 1940
01-vojín-1939-194002-svobodník-1939-1940
vojínsvobodník
03-desátník-(z-povolání)-1939-194004-četař-1939-1940
desátník (z povolání)četař
05-rotný-1939-194006-rotmistr-1939-1940
rotnýrotmistr
07-štábní-rotmistr-1939-194008-praporčík-1939-1940
štábní rotmistrpraporčík
09-poručík-1939-194010-nadporučík-1939-1940
poručíknadporučík
11-kapitán-1939-194012-štábní-kapitán-1939-1940
kapitánštábní kapitán
13-major-1939-194014-podplukovník-1939-1940
majorpodplukovník
15-plukovník-1939-194016-generál-III.třídy-1939-1940
plukovníkgenerál III.třídy
17-generál-II.třídy-1939-194018-generál-I.třídy-1939-1940
generál II.třídygenerál I.třídy

Od roku 1940 do konce války se změnily barvy a velikost (u mužstva a poddůstojníků) výložek a také byly přejmenovány některé hodnosti. Nicméně počet hodností zůstal zachován. Stejně tak i znaky (hvězdičky, listy…).

Vojenské výložky 1940 - 1945
01-vojín-1940-194502-svobodník-1940-1945
vojínsvobodník
03-desátník-1940-194504-četař-1940-1945
desátníkčetař
05-rotný-1940-194506-strážmistr-1940-1945
rotnýstrážmistr
07-vrchní-strážmistr-1940-194508-štábní-strážmistr-1940-1945
vrchní strážmistrštábní strážmistr
09-poručík-1940-194510-nadporučík-1940-1945
poručíknadporučík
11-hejtman-(kapitán)-1940-194512-hejtman-I.třídy-1940-1945
hejtmanhejtman I.třídy
13-major-1940-194514-podplukovník-1940-1945
majorpodplukovník
15-plukovník-1940-194516-generál-III.třídy-1940-1945
plukovníkgenerál III.třídy
17-generál-II.třídy-1940-194518-generál-I.třídy-1940-1945
generál II.třídygenerál I.třídy

Více informací o vládním vojsku např. zde – vládní vojsko.

 

Michal Šika - Kutilův zápisník