Elektrické jednotky řady 451/051 a 452/052

Elektrické jednotky řady 451/051 a 452/052 jsou elektrické stejnosměrné soupravy pro kapacitní příměstskou osobní dopravu. Jejich staré označení je EM 475.1/N 475.1 a EM 475.2/N 475.2. Přezdívek mají hned několik – Emilka, Panťák, Žabí tlama nebo Žabotlam.

Tyto elektrické jednotky patří mezi nejstarší typy českých elektrických souprav, které jsou navíc provozovány i v současnosti.

Vývoj začal v padesátých letech, protože vznikla potřeba příměstských vlaků. Parní a elektrické lokomotivy nejsou na vedení příměstských vlaků příliš vhodné, kvůli velkému počtu zastávek, kdy lokomotivou tažené vlaky mají nízké hodnoty akcelerace a větší brzdnou dráhu. Jejich výroba začala v roce 1957 ve spolupráci Vagonky Tatra Studénka a závodů V.I.Lenina (Škoda Plzeň).

Jednotky byly dodávány jako čtyřvozové, které se skladaly ze dvou tzv. technických jednotek tvořených vždy jedním elektrickým motorovým vozem (dnes elektrickým vozem) a jedním nemotorovým (dnes vloženým) vozem. Číslovány byly technické jednotky, proto podle starého číslování byly značeny např. EM 475.1001 až EM 475.1102 a dle nového číslování 451.001 až 451.102.

Jednotka se skládá ze dvou čelních trakčních (451, EM 475.1) a dvou vložených vozů (051, N 475.1). Celková kapacita jednotky řady 451 je 680 míst a jednotka řady 452 má 674 míst.

Trakční vozy směrem od čela ke konci vozu mají následující uspořádání. Stanoviště strojvedoucího, přední strojovna, přední nástupní prostor, oddíl pro cestující, zadní nástupní prostor, zvýšený oddíl pro cestující s WC, zadní strojovna.

Přední strojovna je chodbou rozdělena na dvě části. Obě strojovny jsou pak přístupné i vnějšími dvoukřídlými dveřmi. Nástupní prostory jsou přístupné pneumatickými dvoukřídlými posuvnými dveřmi. Oddíly pro cestující mají uspořádání 2+2 sedadla a jsou elektricky vytápěny.

Nad stropem hlavního oddílu jsou umístěny předřadné, brzdové a rozjezdové odpory. Zadní strojovna je rozdělena chodbou na dvě části. Chodba navazuje na přechodový můstek do dalšího vozu soupravy (je přístupná i cestujícím).

Vložené vozy jsou potom členěny na dva koncové zvýšené oddíly pro cestující s WC (v jednom oddílu, dále dva nástupní oddíly a centrálním oddílem pro cestující.

Skříň vozů je ocelová svařovaná samonosná. V předních částech trakčních vozů jsou stanoviště strojvedoucího s levostranným řízením (to je v ČR unikátní), které je přístupné bočními dveřmi na pravé straně. Na předních čelech trakčních vozů jsou automatická spřáhla, vozy nemají nárazníky.

Pomocí otočných čepů je rám skříně spřažen se dvěma dvounápravovými hnacími podvozky pensylvánského typu. Dvojkolí jsou vedena dvěma jhy. Ty jsou od rámu podvozku (primární odpružení) odpruženy vinutými ocelovými pružinami. Sekundární odpružení je pomocí listových eliptických pružin. V každém hnacím podvozku jsou dva trakční motory. Konstrukce skříní 451 a 051 (resp. 452 a 052) je principiálně shodná, jen u vložených vozů jsou pouze běžné podvozky.

Brzdná soustava se skládá z ruční brzdy, samočinné tlakové brzdy, přímočinné brzdy a elektrodynamické brzdy.

Elektrický proud z trakčního vedení odebírá na každém hnacím voze jeden dvouramenný sběrač proudu umístěný v zadní části střechy. Řízení výkonu je odporové, trakční motory jsou stejnosměrné čtyřpólové stroje bez kompenzačního vinutí, konstruované pro zeslabování elektromagnetického pole až na hodnotu 40%. V jednom podvozku jsou 2 motory zapojeny trvale sériově, takto vzniklé 2 motorové skupiny jsou pak řazeny buď sériově nebo paralelně (sério-paralel).

Technické údaje
Elektrická jednotka složená – 451 + 051 + 051 + 451 (452 + 052 + 052 + 452)
Mezinárodní označení94 54 1 451 xxx-x, 94 54 1 051 xxx-x94 54 1 452 xxx-x, 94 54 1 052 xxx-x
VýrobceVagonka Studénka, MEZ Vsetín
Rok výroby1964 – 1968 (1972 – 1973)
Vyrobeno ks43
Trakce elektrická stejnosměrná
Trakční systém3 kV =
Typ vozidla 4 vozová osobní jednotka
Délka přes nárazníky95290 mm
Šířka2883 mm
Výška se staženými sběrači4650 mm
Min.poloměr oblouku120 m
Uspořádání pojezduBo´Bo´+2´2´+2´2´+Bo´Bo´
Služební hmotnost182 t (186 t)
Míst k sezení300 (294)
Míst ke stání380
Topeníelektrické teplovzdušné
Rozchod1435 mm
Trvalý výkon1320 kW
Maximální rychlost100 km/h
Hnací vůz řady 451 / 452
Délka přes nárazníky24600 mm
Rozvor náprav2600 mm
Vzdálenost otočných čepů18200 mm
Uspořádání pojezduBo´Bo´
Služební hmotnost57 t (59 t)
Míst k sezení61
Míst ke stání85
Trvalá tažná síla39 kN
Maximální tažná síla155 kN
Regulace výkonuodporová
Vložený vůz řady 051 / 052
Délka přes nárazníky23300 mm
Rozvor náprav2400 mm
Vzdálenost otočných čepů18200 mm
Uspořádání pojezdu2´2´
Služební hmotnost34 t
Míst k sezení89 (86)
Míst ke stání105
451 (452)
Michal Šika - OK1MSI