Jak na úhlové spoje

Když chci spojit dvě latě nebo kusy dřeva pod nějakým úhlem (např. krycí lišty v rozích místnosti), musím nutně obě dřeva uříznout pod určitým úhlem. Díky tomu je spoj pak úhledný a případné kontury či ornamenty na sebe navazují (např. u obrazových rámů).

Potřebné nástroje

Pro správné a přesné řezání úhlů je potřeba správné nářadí. Co tedy budu potřebovat?

Pokosnice

Pokosnice

Nejlevnější řešení, které mohu použít pro přesné řezání úhlů je tzv. pokosnice. Ta se většinou vyrábí z plastu nebo ze dřeva. V bocích má z výroby vyříznuté drážky pro řezání pod úhlem 90° a 45°(zleva i zprava). Existují i pokosnice s více drážkami. Ty umožňují řezání i pod jinými úhly. 

Pro samotné řezání musím mít ještě čepovací pilu. To je pila ocaska s vyztuženým hřbetem a jemnými zuby. 

Samotná pokosnice je úzká a hodí se spíše pro drobnější práce. Např. pro řezání rámů obrazů, okrasných lišt apod.

Elektrická pokosová pila

Elektrická pokosová pila

Řezání touto pilou je nejjednodušší a nejrychlejší.

Některé elektrické pokosové pily mají nastavitelnou rychlost otáčení kotouče.

Také jsou pily, které mají vrchní část (tu s motorem a kotoučem) posuvnou, takže můžeme řezat i širší prkna či desky.

Také tyto pily mají přípojku na vysavač a tak nejsou všude piliny.

Ruční pokosová pila

Ruční pokosová pila

Toto je nástroj, jenž má pilu uloženou v naklápěcím kluzném vedení. To znamená, že při řezu se pila neviklá a řez je dokonale svislý (na rozdíl od pokosnice, kde pilu držíme jen v ruce a může se nám viklat, čímž se časem sníží přesnost pokosnice).

U této pily si můžu nastavit různé úhly řezu od 10° do 90°. Pilový list je zde vyměnitelný podobně jako u pily na železo, takže když se mi ztupí, snadno ji vyměním.

Omezením je zde opět šířka řezu, která je dána délkou pilového listu.

Řezání pod úhlem

Nejdůležitější je přesné měření. Jako všude zde platí pořekadlo: „Dvakrát měř, jednou řež!“

Řezání v pokosnici nebo pokosovou pilou

Řezání v pokosnici

Jestli chci přesně uříznout úhel na prkně, okrasné liště, rámu nebo soklu, musím si nejprve přesně naměřit potřebnou délku. Tu si vyznačím tužkou. 

V případě pokosnice pak vložím prkno do pokosnice a do příslušné drážky vsunu pilu. Prkno si pak nastavím vůči pile tak, aby vyznačená délka byla pod ostřím pily. A před samotným řezáním si obrobek upnu pomocí truhlářské svěrky.

U elektrické i ruční pokosové pily si nastavím potřebný úhel, pod kterým budu řezat. Potom opět upnu obrobek a můžu řezat.

V případě lišty do vnitřního rohu místnosti, musím řezat tak, aby požadovaná délka byla na delší straně lišty (té vnější, která bude přiléhat ke zdi). Když zase řežu rám pro obraz nebo lištu pro vnější roh místnosti, je to zase naopak.

Když si nejsem jistý tím, jaký úhel budu řezat, cvičně si uříznu nějaký odřezek abych si jím vyzkoušel, zda vše sedí a neničil si zbytečně již hotové lišty či rámy.

Tip 1: Pokud chci mít řez čistý, bez otřepů, je dobré lištu v místě řezu přelepit maskovací páskou. To je ta papírová, kterou používáme např. při malování. Páska zamezí vytvoření otřepů.

Vyměření úhlů

Vyměření úhlu

Pokosníkem si změřím požadovaný úhel. Pokud budu spojovat dvě latě v úhlu 90°, musím konce obou latí zaříznout pod úhlem 45°. Pokosnice má drážky pro řezání tohoto úhlu jak zleva, tak i zprava. U pokosové pily musíme sklon kotouče/pilového listu nastavit.

Aby spoje vypadaly co možná nejlépe, je dobré, když k sobě v místě spoje přiložím stejné strany původního obrobku. Kresba dřeva, či vzor na rámu bude přirozeně pokračovat. 

Tip 2: Pokud při řezání ruční pilou se pila zadrhává, je dobré přejet přes ostří svíčkou. Vosk ze svíčky ostří „namaže“ a pila pak lépe klouže.

Vyměření nestandardních úhlů

Vyměření nestandardních úhlů

Opět si pokosníkem změříme požadovaný úhlem. Pak si jej změříme pomocí úhloměru. Tento změřený úhel pak vydělíme 2.

Tím získáme velikost úhlu, který si nastavíme na pokosové pile. Tedy když si změříme např. úhel 138°, tak úhel který budeme řezat na koncích spojovaných latí bude 69°.

Jak je vidět, tak úhlové spoje nejsou žádná věda. Je jen třeba přesně měřit a přesně nastavit úhly na pokosové pile. A v případě řezání obrobku v pokosnici, je nutností mít pevnou ruku s pilou, aby řezy nebyly „ožvejkané“. Pak budou k sobě spoje dobře přiléhat a možná vás pochválí i manželka.

 

Michal Šika - OK1MSI