Jak poznám dobrý svár

Dobrý svár při svařování elektrodovou svářečkou (jedno jestli trafem nebo usměrňovačem) závisí na několika faktorech. V článku níže je postupně jednoduše popíšu.

Nicméně žádný článek z nikoho neudělá dobrého svářeče. Je třeba trénovat a trénovat, s každým dalším svarem budeme vidět zlepšení.

Když svár nebude dobrý, tak jednoduše nebude držet. Buď se rozpadne hned, nebo po nějaké námaze, která ale neodpovídá očekávanému zatížení. Proto při svařování musíme být pečliví a náročnější sváry nedělat bez náležité průpravy. To znamená, že je potřeba cvičit, cvičit a cvičit správný způsob svařování dokud to nebudeme mít „v ruce“.

Vzhled svárů

Dobrý svár

by měl vypadat nějak takto. Je rovnoměrný, ani příliš vysoký, ani roztrhaný. Byla dodržena rychlost pohybu i vzdálenost elektrody od svařovaného materiálu. Svařovaný materiál je stejnoměrně prohřátý.

Dobrý svár
Dobrý svár schématicky

Příliš rychlý pohyb elektrody

vypadá takto. Svár je roztažený, tenký. Materiál se nestihne pořádně prohřát a spojit, proto může dojít i k okamžité destrukci.

Příliš rychlý pohyb elektrody
Příliš rychlý pohyb elektrody schématicky

Příliš pomalý pohyb elektrody 

Svár je „buclatý“, což znamená, že obsahuje příliš mnoho svařovací hmoty a to je zbytečné. Slabší materiály se mohou propálit či tepelně deformovat. Nevýhodou je i velká spotřeba elektrod.

Příliš pomalý pohyb elektrody
Příliš pomalý pohyb elektrody schématicky

Příliš krátký oblouk

Svár je úzký, obsahuje málo svařovací hmoty. Tím ztrácí svou pevnost. Při pohledu z boku svařovací hmota (roztavená elektroda) tvoří jakýsi žlábek. Hrozí navíc přichycení elektrody ke svařovanému materiálu a její roztavení.

Příliš krátký oblouk

Příliš dlouhý oblouk

Svár v podstatě neexistuje, nedrží. Z obrázku je vidět rozptyl elektrody, která se roztavila do spousty „ostrůvků“, které svařovaný materiál neudrží pohromadě.

Příliš dlouhý oblouk

Příliš málo proudu

Na svářečce máme nastavený malý svařovací proud. Svařovaný materiál se pořádně neprohřeje, čímž se snižuje pevnost sváru (zvláště u silnějšího materiálu). Může docházet k přerušování oblouku.

Příliš málo proudu
Příliš málo proudu schématicky

Příliš mnoho proudu 

Na svářečce máme nastavený příliš velký svařovací proud. Opět zde hrozí přichytávání a následné roztavení elektrody, či propálení svařovaného materiálu. Svařovaný materiál se přehřívá a může docházet k teplotním deformacím, příliš velký úbytek elektrody.

Příliš hodně proudu
Příliš hodně proudu schématicky

Na závěr

Tady jsou ještě dva příklady nepříliš povedených svárů.

Na první pohled dobře, ale svařováno příliš krátkým obloukem a velkým proudem

Důležité je také správné skladování elektrod. Ty by měly být hlavně v suchu (já mám na uskladnění polici nad kotlem). Také bychom měli dávat pozor na jejich mechanické poškození, aby z elektrod neopadal obal elektrody. Pokud opadá jen část elektrodového obalu, můžeme holý svařovací drát „oprskat“ např. o svařovací stůl, abychom si zbytečně neničili okolí sváru a svár samotný.

Tak ať se daří.

 

Michal Šika - Kutilův zápisník