Jednorázové trychtýře zdarma

Jednorázový trychtýř zadarmo z odpadu

Pokud přelíváme barvu z plechovky do menší nádoby, je zbytečné mazat normální trychtýře. Jednak stojí nějaké peníze a druhak je to zbytečné plýtvání. V tomto tipu si ukážeme, jak využít odpad pro užitečnou věc.

Proto je možné jako jednorázové trychtýře použít prázdné obaly od aviváží, PET láhve apod. Takovýto odpad každý neustále vyhazuje, ale může být ještě užitečný. Stačí abychom je v polovině odřízli a použili způsobem, jak je znázorněno na obrázku.

Takovýto trychtýř můžeme použít na barvu, olej, benzín a další jedovaté látky či jinak nebezpečné látky. Není nutné potom řešit čištění trychtýře, pokud bychom ho chtěli použít na něco jiného.

Když tímto „trychtýřem“ přelíváme barvu, nepatří pak do běžného kontejneru na plasty ale odvezeme jej na sběrný dvůr k bezpečné likvidaci.

 

Michal Šika - OK1MSI