Nejmenší lovné míry ryb

Každý rybář je povinen ulovenou rybu změřit, a pokud je menší než udává vyhláška č. 197/2004 Sb., musí rybu opět vrátit do vody. V tomto článku popíšu nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v českých vodách.

Délka ryby se měří od vrcholu rypce (špičky tlamy) po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve. Jedná se o tzv. „Celkovou délku“ ryby.

Následují dvě tabulky s mírami ryb v mimo-pstruhových a pstruhových vodách u nás.

Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhových revírech
druh rybylatinský název
min.délka
bolen dravýAspius aspius
40 cm
candát obecnýStizostedion lucioperca
45 cm
hlavatka obecná (podunajská)Hucho hucho
65 cm
jelec jesenLeuciscus idus
25 cm
jelec tloušťLeuciscus cephalus
25 cm
jeseter malýAcipenser ruthenus
30 cm
kapr obecnýCyprinus carpio
35 cm
lín obecnýTinca tinca
20 cm
lipan podhorníThymallus thymallus
30 cm
ostroretka stěhovaváChondrostoma nasus
30 cm
parma obecnáBarbus barbus
40 cm
podoustev říční (nosák)Vimba vimba
25 cm
pstruh duhovýOncorhynchus mykiss
25 cm
pstruh obecnýSalmo trutta
25 cm
siven americkýSalvelinus fontinalis
25 cm
sumec velkýSilurus glanis
70 cm
štika obecnáEsox lucius
50 cm
úhoř říčníAnguilla Anguilla
50 cm
mník jednovousýLota lota
30 cm
losos obecný (atlantský)Salmo salar
50 cm
amur bílýCtenopharyngodon idela
50 cm
Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhových revírech
druh rybylatinský názevmin.délka
hlavatka obecná (podunajská)Hucho hucho65 cm
jelec jesenLeuciscus idus25 cm
jeseter malýAcipenser ruthenus30 cm
kapr obecnýCyprinus carpio35 cm
lín obecnýTinca tinca20 cm
lipan podhorníThymallus thymallus30 cm
ostroretka stěhovaváChondrostoma nasus30 cm
parma obecnáBarbus barbus40 cm
podoustev říční (nosák)Vimba vimba25 cm
pstruh duhovýOncorhynchus mykiss25 cm
pstruh obecnýSalmo trutta25 cm
siven americkýSalvelinus fontinalis25 cm
mník jednovousýLota lota30 cm
losos obecný (atlantský)Salmo salar50 cm
úhoř říčníAnguilla Anguilla50 cm
amur bílýCtenopharyngodon idella50 cm

Takže když chytíte rybu, která je menší než míry uvedené v tabulkách, musíte ji vrátit, a to i přes vzájemné sympatie…

 

Michal Šika - OK1MSI