Lokomotivy řady 371 a 372

Lokomotivy řady 371 a 372 jsou dvousystémové elektrické rychlíkové lokomotivy se sníženým střídavým napětím a kmitočtem. Staré označení je ES 499.2 a přezdívku mají Bastard, tu získaly kvůli zastaralé koncepci a nepřílišné oblíbenosti mezi strojvedoucími.

Lokomotivy řady 372 a 371 byly vyvinuty pro přeshraniční provoz mezi tehdejším Československem a NDR, na trati Praha-Děčín-Dresden-Berlin přes hraniční přechod Dolní Žleb-Bad Schandau.

Lokomotivy vycházejí z českých strojů řady 163, 263 a 363, ale liší se svým technickým řešením. V roce 1988 byly vyrobeny 2 prototypu – 372.001 (pro ČSD) a 230.001 (pro DR) s továrním označením Škoda 80E. Následně bylo v roce 1991 vyrobeno 14 strojů řady 372 ČSD (Škoda 76E) a 19 strojů pro DR (Škoda 80E). Lokomotivy využívají napájecí systémy 3 kV ss a 15 kV 162/3 Hz. V současnosti jsou to kromě jednotek řady 680, jedinými stroji, pro tyto napájecí soustavy.

I když jsou lokomotivy vizuálně téměř shodné s lokomotivami Škoda II.generace, je na nich použito mnoho zastaralé techniky a hlavně jsou velmi poruchové, kvůli čemuž si vysloužily i svou přezdívku Bastard.

Část lokomotiv řady 372 bylo v roce 2004 rekonstruováno na řadu 371, která má vyšší rychlost a v současnosti slouží k tažení vlaků kategorií R a EC.

Lokomotivy řady 372 a 371 jsou skříňové podvozkové lokomotivy se dvěma stanovišti strojvedoucího na čelních částech skříně a vnitřní průchozí strojovnou. Vstup na stanoviště strojvedoucího je možní z obou stran lokomotiv. Stanoviště nejsou na rozdíl od lokomotiv řady 163, 263 a 363 klimatizována.

Na stanovištích jsou unifikované řídící pulty v pravostranném uspořádání. Po vstupu do strojovny z 1.stanoviště se ulička stáčí doprava k pravé bočnici s okny. Na konci strojovny se ulička stáčí zpět doleva a ústí do 2.stanoviště.

Lokomotivní skříň odpovídá svým provedením řadě 263. Základem je ocelový rám, na jehož čelnících jsou tažná a narážecí ústrojí a pod nimi jsou umístěna smetadla. Na rámu je kostra skříně pokrytá ocelovými signovanými plechy. Jedna bočnice je opatřena čtyřmi hranatými okny, z nichž dvě prostřední jsou otevíratelná. Na druhé bočnici jsou žaluzie ventilace. Střecha se skládá ze střech kabin strojvedoucího, centrálního bloku s odporníky a dvou dílů mezi kabinami a sekcí odporníků.

Lokomotivní skříň je pomocí otočných čepů spřažena se dvěma dvounápravovými typizovanými hnacími podvozky Škoda. Lokomotiva má dvoustupňové odpružení, primární je provedeno vinutými pružinami se svislými hydraulickými tlumiči, sekundární odpružení je provedeno také vinutými ocelovými pružinami, ty jsou doplněny hydraulickými tlumiči ve svislém i příčném směru.

Lokomotiva má celkem 4 trakční motory typu AL 4542 FnT. Dále je vybavena ruční brzdou, samočinnou tlakovou brzdou (DAKO DK-GP), na německé verzi je soustava Knorr. Dále je zde přímočinná brzda (DAKO BP). A elektrodynamickou brzdu.

Přívod proudu z troleje zajišťují dva polopantografové sběrače (u rekonstruované řady 371 byly doplněny stabilizátory smykadla). Trakční transformátor je umístěn pod rámem mezi podvozky.

Lokomotiva má odporovou regulaci výkonu, která v principu odpovídá řadám 150 a 350. Trakční motory jsou stejnosměrné sériové, šestipólové kompenzované elektromotory s cizí ventilací. Dva motory v podvozku tvoří motorovou skupinu, v níž jsou fixně zapojeny do série. Tyto skupiny je možné dále řadit buď sériově, nebo paralelně.

Technické údaje
Mezinárodní označení91 54 7 371 xxx-x, 91 54 7 372 xxx-x
VýrobceŠkoda Plzeň
Tovární označení76 E 1 / 80 E 0*
Rok výroby (rekonstrukce)1991 (1994 až 2004)
Vyrobeno (rekonstruováno) ks 15 (7)
Rozchod1435 mm
Typ vozidla4nápravová skříňová rychlíková lokomotiva
Uspořádání pojezduBo´Bo´
Trakceelektrická stejnosměrná + střídavá (snížená)
Trakční systém3 kV = ; 15 kV ~ 16,7 Hz
Regulace výkonuodporová
Délka přes nárazníky16800 mm
Délka skříně15500 mm
Šířka2990 mm
Výška se staženými sběrači4627 mm
Pevný rozvor3200 mm
Celkový rozvor
Vzdálenost otočných čepů8300 mm
Minimální poloměr oblouku120 m
Služební hmotnost84 t
Max.hmotnost na nápravu21 t
Trvalý výkon3080 kW
Trvalá tažná síla147 kN (102 kN)
Maximální tažná síla243 kN / (205 kN)
Maximální rychlost120 km/h (160 km/h)
372 (371)
* prototyp
Michal Šika - Kutilův zápisník