Vodní trkač

Vodní trkač je jednoduché vodní čerpadlo, které ke své činnosti nepotřebuje elektřinu a funguje naprosto spolehlivě. My ho s tátou vyrobili před zhruba 30 lety a používali k čerpání vody z našeho rybníka do zahradního jezírka vzdáleného dobrých 200 m s převýšením cca 3 m. Trkač sloužil naprosto spolehlivě, a v tomto článku popíšu o co se vlastně jedná.

Pro čerpání vody a vyvinutí potřebného tlaku využívá trkač kinetickou energii vody. Musí být proto umístěn u zdroje vody, ideálně pod hrází rybníka, kde rozdíl hladin vytvoří potřebný tlak vody pro funkci čerpadla. Proud vody je pravidelně uzavírán trkacím ventilem, tím vznikají rázy, které tlačí čerpanou vodu tam, kam chceme.

Trkací ventil [3] a uzavírá zevnitř výtokový otvor [2]. Ventil musí být zatížen závažím (nebo pružinou), aby se proti tlaku vody dokázal otevřít. Jeho otevřením začne výtokovým otvorem proudit voda, a když dosáhne určité rychlosti, tak trkací ventil uzavře (i přes závaží/pružinu). Tím že se ventil uzavře, se v přístroji zvýší tlak. Tento vzniklý tlak překoná tlak vody v odtokovém potrubí [4], otevře zpětnou klapku [5] a tím malé množství vody pronikne do odtoku. Po odeznění tlakového rázu se uzavře zpětná klapka a opět se otevře trkací ventil. Tím se zase cyklus zopakuje (a stále dokola, dokud je dostatečný přívod vody).

Za zpětnou klapkou bývá umisťována tlaková nádoba [6], která tlumí rázy v odtokovém (výtlačném) potrubí [4]. A to je celé. Takto jednoduše tento přístroj funguje, bez nutnosti napájení elektřinou. Jen to chce mít k dispozici rybník nebo dostatečně dimenzovaný potok ve svahu.

Vodní trkač – starší konstrukce
Vodní trkač podobný našemu, který jsme používali.

Samozřejmě zde platí, čím níže pod hladinou vody je trkač umítěn, tím výše pumpovanou vodu vytlačí. My měli trkač cca 160 cm pod hladinou a vodu jsme vytlačili bez problémů do 200 m vzdálenosti s převýšením cca 3 m, takže výkon má celkem slušný.

Trkačem voda vlastně stále protéká dále do potoka, takže nedojde k jeho úplnému uzavření a kompletnímu odčerpání vody pryč, a tak se jeho použitím ani nenaruší ekosystém.

Michal Šika - Kutilův zápisník