Projekt: Výroba venkovního kovového schodiště – část 3

V předchozím článku jsem vyrobil nosné rámy odpočívadel.

Dnes budu pokračovat dalšími částmi schodiště

Rámy byly v základu hotové, tak teď jsem musel vyrobit cosi, čím je zavěsím na zeď domu. Teoreticky by stačilo rámy přišroubovat přímo na zeď domu a nic neřešit, ale jelikož budu během několika let dům zateplovat, tak jsem musel pořešit i uchycení schodiště.

Vyřešil jsem to tak, že na zeď jsem přišrouboval vingl 50 x 50 x 5 mm. Druhý jsem přivařil naproti z venkovní strany na rám odpočívadla, položil je na sebe a sešrouboval. Více napoví obrázek.

Vzhledem k přesahu vinglů se tak okrajem rámu dostanu 60 mm od současné omítky. Což je pro mě dostačující, protože tuto východní stranu domu budu zateplovat 50 mm vrstvou stříkané pěny (na rozdíl od západní a severní stěny, kde bude 80 mm).

Vingl u horního odpočívadla je dlouhý 900 mm. Do zdi je ukotven pomocí 4 hmoždinek a šroubů 8 x 140 mm. Vingly na stěně a na rámu odpočívadla jsou k sobě sešroubovány třemi šrouby M8.

Vingl u spodního odpočívadla je dlouhý 700 mm. Co zdi je ukotven pomocí 4 hmoždinek a šroubů 8 x 140 mm. Vingly na stěně a na rámu odpočívadla jsou k sobě sešroubovány dvěma šrouby M8.

U spodního odpočívadla vyvstal ještě jeden drobný zádrhel a sice, že dům je zde obložen žulovými kameny a ty jsou o cca 25 mm pod úrovní omítky. Řešení popíšu v příštím článku na toto téma.

Dále jsem si připravil vingly o délce 200 mm, které jsem navařil na protilehlou vnitřní stranu rámů odpočívadel. Do nich jsou zapřeny vzpěry, které udržují rámy ve vodorovné pozici.

Všechny vingly přivařené na rámy odpočívadel jsou přivařeny na spodní okraj rámu. Svary jsem provedl kolem dokola, aby to opravdu drželo. A některé se mi i povedly 🙂 jak je vidět na obrázcích (žádný učený z nebe nespadl a musím holt ještě trénovat).

Malé 200 mm vinglíky pro vzpěry jsou přivařeny na vnitřku rámů na straně protilehlé ke zdi domu. Velký nosný vingl je vždy přivařen na vnější straně rámů.

U horního rámu jsou vzpěry zakotveny do zdi domu, kde jsou také vinglíky o délce 200 mm (ty jsou zakotveny každý 2 hmoždinkami a šrouby 8 x 120 mm). U spodního rámu jsou vzpěry zapřeny o betonové patky. Obojí bude lépe popsáno v následujících článcích.

U každého obrázku je popisek. V následujícím článku bude popsáno přikotvení rámů odpočívadel do zdi a otestování nosnosti.

Pokračování příště…

 

Michal Šika - OK1MSI