Projekt: Výroba venkovního kovového schodiště – část 4

V předchozím článku jsem vyrobil konzole pro zavěšení odpočívadel na zeď.

Dnes budu pokračovat samotným zavěšením odpočívadel a dalšími věcmi.

Tak konzole pro připevnění odpočívadel na zeď byly připraveny a nyní jsem musel vyměřit a udělat vzpěry pro podložení odpočívadel. Začal jsem horním odpočívadlem. To jsem zavěsil na konzoli, přišrouboval a pak jsem jej vypodložil latěmi do vodorovné polohy. Délky latí tedy odpovídaly vzpěrám, které budou držet odpočívadlo ve vodorovné poloze.

Hned jsem vzpěry vyrobil. Uřízl jsem je z jeklu 20 x 20 x 3 mm. Na koncích jsem je seřízl do úhlu a k vrchní části jsem přivařil dva vinglíky, které slouží jako opěry. Ty jsem potom provrtal pro zajišťovací šroubky.

Nosnost horního odpočívadla jsem vyzkoušel tak, že přes zavěšený rám jsem položil zednickou podlážku. Tím jsem si vytvořil malý balkónek, na kterém jsem různě poskakoval a postával. Zdálo se, že hmoždinky a šrouby drží konzoli ve zdi pevně, že nedochází k jejich vytahování. Stejně tak se neprohýbaly ani vzpěry, podpírající horní odpočívadlo. Dvě ze čtyř hmoždinek jsou navrtány šikmo a tah na ně je přímý, takže by měly držet i při plné zátěži.

Pak jsem přistoupil k vyměření spodního odpočívadla. Tam je situace trochu stížená, protože odpočívadlo se nachází na podezdívce domu, která je vyzděná ze žulových bloků. Ty jsou cca 25 mm pod úrovní omítky, na které leží vrchní odpočívadlo, a navíc nejsou stejně vysoké. Proto jsem si nejprve připevnil vymezovací šalung – zednickými skobami jsem na zeď připevnil dvě prkna, mezi kterými jsem spodní odpočívadlo vyměřoval. Takže do stran jsem se už hnout nemohl a stačilo mi jen vyměřit zavěšení odpočívadla jenom výškově.

Na obrázcích je ještě vidět, jak jsem vyměřil bočnice schodů. Použil jsem pro to pruh sololitu, na který jsem nakreslil úhly, pod kterými jsem pak bočnice uřízl. Na spodním odpočívadle je ještě vidět vingl, do kterého budou bočnice schodů zakotveny. Poslední schod nad spodním odpočívadlem končí na hraně odpočívadla, ale o 200 mm výše. Takže bočnice se musí uchytit v této výšce. Jinak by musely být uchyceny zhruba v prostředku rámu odpočívadla, což by znemožnilo zalomení schodů do pravého úhlu.

Když bylo vše vyměřeno, tak jsem nařezal čtyři destičky 100 x 100 mm z plocháče, ze kterého jsou vyrobeny rámy odpočívadel. Ty jsem pak navařil na jednu boční stranu vrchního a dále ode zdi umístěnou stranu spodního odpočívadla. Tyto destičky s přesahem 50 mm přes okraj rámu slouží k přišroubování bočnic schodiště. K rámu jsou navařeny z venku, takže přišroubované bočnice budou od sebe přesně 800 mm.

Dále jsem si uřízl na potřebnou délku oba vingly pro spodní odpočívadlo. Na obou jsem kus vyřízl tak, aby je bylo možné přivařit na hranu rámu odpočívadla. Tak, aby nenabývaly a nezmenšovaly mi prostor pro bočnice schodů. A pak je přivařil k rámu.

Nakonec jsem vyměřil a uřízl bočnice schodů. Jsou ze stejného materiálu, jako rámy odpočívadel. Tedy z plocháče 100 x 10 mm.

U každého obrázku je opět popisek. V následujícím článku bude popsáno barvení jednotlivých dílů, podbetonování konzole pro spodní odpočívadlo a sešroubování obou rámů odpočívadel s rámy jejich nášlapů.

Pokračování příště…

 

Michal Šika - OK1MSI