Projekt: Výroba venkovního kovového schodiště – část 2

Pokračování výroby kovového schodiště z obýváku na zahradu.

V předchozí části jsem vyrobil schodnice (resp. jejich rámy) a poté rámy nášlapů odpočívadel. 

V minulém článku vyrobené nášlapy schodnic a odpočívadel bylo nutné natřít. Nátěr manželka provedla nejprve základovou barvou. Před natřením bylo nutné jednotlivé díly odmastit, protože z prodejny hutního materiálu je dostaneme mírně namaštěné. To je proto, aby materiál při skladování nerezivěl (samozřejmě pokud jej necháme na větru/dešti, zreziví i tak, ale jde o skladování pod střechou).

Jako odmašťovač jsem použil klasický technický líh, který pro tento účel je dostačující.

Poté co nátěry zaschly, bylo nutné vyrobit nosné rámy pro horní a spodní odpočívadlo. Tyto rámy jsou vlastně nejdůležitější součástí schodiště, jelikož jsou zakotveny do zdi domu a celé schodiště díky nim „visí“ na zdi.

Pro tyto rámy jsem použil konstrukční plochou ocel o rozměrech 10 x 100 mm.

Nejprve jsem si nařezal plocháče na potřebné délky. Celkem se jednalo o osm dílů, a sice 4 kusy o délce 810 mm pro spodní odpočívadlo, pak 2 kusy o délce 1010 mm a 2 kusy o délce 810 mm pro horní odpočívadlo.

Nákres detailu spoje plocháčů

Pak jsem si na stůl položil již hotový nášlap odpočívadla a k němu postupně z boků svorkami připevnil plocháče tak, aby na jedné straně byl zároveň s nášlapem a na druhé straně o 1 cm přečníval. Tím došlo k překrytí rohů rámu – viz obrázek.

Mezi plocháč rámu a nášlap jsem před přichycením ještě vložil na několikrát přeložený kartonový papír, aby mezi rámem a nášlapem vznikla cca 1 mm vůle. To z důvodu snažší montáže nášlapu do rámu poté, co budou oba díly natřeny vrchní barvou.

Nášlapy tady posloužily jako jakási šablona pro správné svaření nosných rámů. Poté, co jsem stahovačkami připevnil všechny 4 plocháče jsem rám na výšku postavil na stojan (stará židle) a jednotlivé spoje postupně důkladně svařil.

Následně jsem svary zabrousil a případně poopravil. Jakmile byly rámy svařené, odebral jsem stahovačky a vyjmul nášlap. Stejným způsobem jsem svařil i rám vrchního odpočívadla.

Na posledním obrázku jsou vidět oba hotové rámy odpočívadel připravené na další práce.

Pokračování příště …

 

Michal Šika - Kutilův zápisník