Projekt: Výroba venkovního kovového schodiště – část 6

V dnešním článku popíšu, jak jsem pokračoval dál se stavbou schodiště.

Po předchozích pracích nyní následovalo zavěšení vrchního odpočívadla a připevnění spodního odpočívadla na jejich místa.

Napevno jsem zavěsil vrchní odpočívadlo. Nebyla to žádná sranda, protože s připevněným nášlapem v rámu odpočívadla už něco vážilo. Nicméně se to podařilo. Vzpěry jsem ještě ukotvil pomocí šroubků M 4 k přivařeným konzolím na rámu odpočívadla, aby se nestalo, že by „ujely do strany“.

U spodního rámu jsem nejdříve uvažoval o stejném zakotvení pomocí vzpěr proti stěně domu. Nakonec jsem ale zvolil jednodušší variantu, a sice podpěry kolmo dolů pod odpočívadlo. Pro tyto účely jsem uřízl (a nabarvil) dvě 5/4″ trubky. dále jsem vykopal dvě jámy, které jsem zalil betonem. Na nich podpěrné trubky stojí.

Jedná se o stabilnější řešení, než původně uvažované vzepření proti stěně domu. Navíc zde budou působit značné síly od samotné váhy celé horní části schodiště, k nimž přibude i hmotnost pohybujících se osob.

Aby nedošlo k podtržení podpěrných trubek, je do betonových patek navrtán ocelový kolík, na němž je trubka nasunuta a který ji drží na místě. Betonové patky nemají žádný přesný tvar, protože je počítáno s tím, že prostor pod schodištěm zasypu kamením a vytvořím zde bezúdržbovou okrasnou skalku.

U každého obrázku je opět popisek. V následujícím článku bude popsána montáž vrchních 4 schodů mezi odpočívadly, výrobu nových bočnic a zakotvení bočnice do stěny domu.

Pokračování příště…

 

Michal Šika - OK1MSI