Provizorní srovnávačka

Srovnávačka je hoblovka určená ke srovnávání hran dřeva. Většinou jsou to velké stroje. Nicméně jako provizorium jsem využil svůj ruční hoblík.

Přecijen obrobek se lépe opracuje, když je stroj stabilní.

Potřeboval jsem snížit výšku hranolků na rámečky dvířek botníku, který momentálně stavím. Už jsem do nich prve vyfrézoval drážky pomocí provizorní spodní frézky. A teď jsem potřeboval je ztenčit z 42 mm na 32 mm.

Pro velkou srovnávačku mám už koupený hoblovací válec i motor. Ale její výroba je zatím v pořadí (dle plánu ji začnu vyrábět hned po spodní frézce).

Stejně jako u spodní frézky jsem pro upevnění hoblíku využil pracovní desku na kozách. Její malá tloušťka je přímo vybízí pro podobná řešení.

Nejprve jsem si změřil rozměry držadla hoblíku a výsledný obdélník nakreslil na pracovní desku. Pak jsem vyvrtal v rozích otvory, aby bylo možné pomocí kmitací pily vyříznout obdélník pro držadlo. Poté, co jsem vyříznul obdélníkový otvor pro držadlo jsem ještě musel vyříznout výseč pro kabel hoblíku. Ten u původního obdélníkového otvoru vadil.

Hoblík jsem pak vložil držadlem do otvoru v desce a  zespodu upevnil pomocí dřevěných klínů. Spínač hoblíku jsem svorkou zajistil v poloze zapnuto – zapínal jsem jej zasunutím vidlice do zásuvky.

Samotné hoblování pak probíhalo naprosto hladce. Samozřejmě jsem musel být obezřetný, protože se jedná o nebezpečný stroj. Ale to je i klasická velká srovnávačka, resp. všechny stroje s motorem.

Hranoly se povedlo bez problémů zeslabit na požadovaných 32 mm. Nicméně bude lepší, abych příště měl hotovou velkou srovnávačku. Už jen kvůli kvalitnějšímu příložníku a i možnosti bez problémů srovnávat širší a hlavně delší materiál.

 

Michal Šika - OK1MSI