Schémata zapojení elektrických obvodů

Dnes ukážu základní schémata pro zapojení světel v domě/bytě. Existuje sedm základních způsobů řazení vypínačů ve světelných obvodech. V článku jsou jednotlivá řazení zobrazena a popsána.

Pokud nemáte elektrotechnické vzdělání, přenechte zapojení elektrorozvodů odborníkům!

Řazení 1

Spínač – pro ovládání jednoho světelného zdroje z jednoho místa. Klasické zapojení v téměř každé místnosti, kdy u vstupních dveří je vypínač, kterým rozsvítíme světlo na stropě (nebo jinde). A opět jej tím samým vypínačem vypneme.

Řazení 5

Sériový přepínač – pro ovládání jednoho světelného spotřebiče se dvěma okruhy nebo dvou světelných spotřebičů. A to z jednoho místa. Když máme např. v obýváku velký lustr a jedním spínačem sepneme jednu polovinu a druhým druhou polovinu světel.

Řazení 6

Střídavý přepínač – pro ovládání jednoho světelného spotřebiče ze dvou míst (tzv. schodišťové světlo). Jeden přepínač je dole pod schody, druhý nahoře a oba ovládají jedno světlo. Dole si světlo rozsvítím, horním vypínačem jej zhasnu. A naopak.

Řazení 6

Alternativní zapojení, které se používá při průběžném vedení vodičů se světlem mezi spínači. Při této variantě dochází k úspoře jednoho vodiče.

 

Řazení 6+1 (dříve 5A)

Sériový přepínač střídavý – v kombinaci se střídavým přepínačem pro ovládání dvou skupin světelných spotřebičů. Jeden z těchto světelných spotřebičů je ovládán ze dvou míst.

Řazení 6+6 (dříve 5B)

Dvojitý přepínač střídavý – pro ovládání dvou skupin světelných spotřebičů ze dvou míst. Ovládání dvou světel dvěma schoďišťovými přepínači.

Řazení 7

Křížový přepínač – společně se dvěma sériovými přepínači se používá k ovládání světelného spotřebiče ze tří a více míst. Když chceme jedno (nebo více) světlo ovládat vícero vypínači, např. v dlouhé chodbě apod.

 

Schéma pro ovládání světelného zdroje ze čtyř míst.

Pokud kupujeme „vypínače“, je vždy na obalu uvedeno řazení, pro které jej lze využít. Samozřejmě lze také střídavé nebo sériové přepínače použít v řazení 1, je to ale zbytečný luxus, protože takové přístroje jsou dražší.

 

Michal Šika - Kutilův zápisník