Základní elektrické veličiny a jejich vztahy

Každý jistě ví, že základní elektrické veličiny jsou elektrické napětí (jednotka volt), elektrický proud (ampér) a elektrický odpor (ohm). Dohromady tvoří tzv. Ohmův zákon.

V článku je šikovný obrázek, který tento ohmův zákon vysvětluje docela názorně.

(Pokračování textu…)