Základní elektrické veličiny a jejich vztahy

Každý jistě ví, že základní elektrické veličiny jsou elektrické napětí (jednotka volt), elektrický proud (ampér) a elektrický odpor (ohm). Dohromady tvoří tzv. Ohmův zákon.

V článku je šikovný obrázek, který tento ohmův zákon vysvětluje docela názorně.

Přidal jsem k nim ještě elektrický výkon (jednotka watt) a zakomponoval to do jednoduchého kruhového obrázku. Ten využije každý kdo potřebuje rychle spočítat hodnotu některé veličiny.

V jednotlivých polích jsou vzorečky, kterými lze hodnotu dané veličiny vypočítat za předpokladu, že znám alespoň dvě další.

 

Michal Šika - OK1MSI