Přípravek pro broušení malých předmětů

Při broušení malých předmětů bruskou (ať už kotoučovou tak i tou na smirkový papír) bývá problém, jak malý předmět pevně udržet, aby neuletěl a my si neobrousili prsty. Lze použít např. kombinačky, ale já přináším lepší variantu.

Kombinačky jsou sice také fajn, ale broušený předmět (zvláště z měkkého dřeva) jimi můžeme snadno poškodit (promáčknout apod.). Navíc, pokud broušený předmět různě otáčíme, musíme pamatovat, že kombinačky máme stále tisknout. Při povolení stisku může broušený předmět odletět nebo se nějak poškodit.

Přípravek je znázorněn na obrázku. Skládá se ze dvou čelistí, rozpínacího klínku z buku, šroubu M6, podložek a matice M6, která je nejlépe křídlová.

Čelisti můžeme vyrobit buď kulaté laťky, kterou rozřízneme na polovic podélně (tady je problém s přesným řezem, aby obě poloviny byly stejné). Nebo ze dvou latěk, které obrousíme do požadovaného tvaru.

Čelisti zhruba v polovině provrtáme vrtákem o průměru 6mm. Otvorem provlečeme šroub, mezi čelisti vložíme vymezovací podložky a přitáhneme křídlovou podložkou.

Jak je znázorněno na dalším obrázku, tak klínek z buku (nebo jiného tvrdého dřeva) rozpíná čelisti a tím dojde k pevnému přidržení broušeného předmětu.

Broušený předmět vložíme mezi čelisti v jejich zúžené části a utáhneme pomocí křídlové podložky. Aby broušený předmět držel v čelistech co možná největší silou, zasuneme mezi ně na druhé straně bukový klínek a dorazíme kladívkem. Klínek začne čelisti rozpínat a tím tlačit na upevněný předmět.

Předmět, i malých rozměrů, se potom snadno brousí. Manipulace s ním je jednoduchá a snadná.

Díky velké úchopové ploše můžeme broušený předmět držet větší silou, aniž bychom si obrousili prsty.

Na výrobu čelistí můžeme použít jak tvrdé, tak i měkké dřevo anebo překližku (měkké dřevo se lépe opracovává). Použitý šroub může být i většího průměru, třeba M8. Vhodné je použít tzv. vratový šroub, kdy při utahování a povolování matky se nám šroub ve dřevě neprotáčí.

 

Michal Šika - OK1MSI