Železniční epochy pro modelovou železnici

Skutečná železnice během své éry zaznamenala obrovský technický pokrok. V případě modelové železnice, abychom měli snazší orientaci, se tato doba rozdělila do tzv. epoch.

Na svědomí toto rozdělení má organizace evropských modelářů MOROP (německy). Ta má na starosti normy a provedla kategorizaci celé éry do šesti základních epoch – a pojmenovali to NEM 800 (pdf soubor německy). Národní normy vycházejí z této základní, ale jsou upřesněny podle místních specifik.

V následujícím seznamu vycházím z národní verze normy NEM 805 CZ (pdf soubor):

I. epocha

 •  do roku 1921. Výstavba železnic od počátku až po dokončení souvislé sítě tratí. Vznik soukromých a státních drah. Od r.1882 vytváření velké sítě státních drah (kkStB). Vývoj parních lokomotiv až po vytvoření jejich typické architektury. Původní neprůchozí vozy byly postupně nahrazeny průchozími vagony s chodbičkou uprostřed nebo po straně.
  • perioda a – 1837–1858 – Vznikaly první teritoriální dráhy, jež daly základ pro pozdější souvislé sítě. Postupný rozvoj architektury lokomotiv (kusová výroba jednotlivých typů).
  • perioda b – 1858–1880 – Spojování jednotlivých soukromých drah do souvislé sítě hlavních tratí. První sjednocování stavby vozidel, což umožňovalo přechod vozidel z jedné dráhy na jinou (rozteč nárazníků). Zavádění krytých stanovišť strojvedoucího.
  • perioda c – 1880–1891 – Byl přijat zákon o místních drahách. Rozsáhlá výstavba lokálek. Vznik kkStB v roce 1882. Stavba lehkých vozidel pro místní dráhy včetně parních motorových vozů. V roce 1884 vzniklo Generální ředitelství kkStB – začala první typizace železničních staveb.
  • perioda d – 1891–1913 – Postupné zestátňování soukromých drah (kromě Buštěhradské, Košicko-Bohumíské a Ústecko-Teplické dráhy) a jejich přebírání do provozu kkStB. Vývoj lokomotiv na přehřátou páru. Stavba prvních pětispřežních lokomotiv (konstrukci lokomotiv určuje Karl Goldsdorf). Staré typy vozů jsou nahrazovány novými jednotnými typy vozidel. Zavádění automatické sací brzdy u osobních vozů. První čtyřnápravové osobní vozy. V roce 1896 bylo zrušeno Generální ředitelství kkStB a vzniklo namísto něj ministerstvo železnic.
  • perioda e – 1913–1921 – Výstavba nových tratí byla už v podstatě ukončena. Bylo sjednocováno návěstí a stavědlové přístroje. Dále se rozšiřovalo elektrické osvětlení. Od roku 1913 byly přeznačeny všechny vozy do nově členěného systému (číslo s pomlčkou). Po rozpadu Rakousko-Uherska vniklo Československo a tím i vznikly Československé státní dráhy – ČSD.

II. epocha

 • 1921–1945. V této epoše došlo k převzetí Košicko-Bohumínské dráhy do státního provozu. Dále byly zestátněny Buštěhradská a Ústecko-Teplická dráha. Pražský uzel byl elektrifikován. Začalo se s vývojem stavby motorových vozů.
  • perioda a – 1921–1928 – Přechod od kkStB na ČSD a dokončení přeznačování vozidel dle regulí ČSD. Pokračování výroby vozidel se zesíleným tažným a narážecím ústrojím. Počátek československé konstrukce lokomotiv (365.0). Byl také zaveden červeno-hnědý nátěr nákladních vozů. Od r.1925 zaváděna tlaková brzda u osobních vozů (souběžné používání obou systémů). Všechny nově stavěné vozy mají už z výroby tlakovou brzdu.
  • perioda b – 1928–1939 – Elektrifikace pražského uzlu. Nástup motorizace osobní dopravy. Pokusně byla zaváděna elektrická návěstidla. Po r.1930 se začalo se zaváděním tlakové brzdy soustavy „Božič“ u nákladních vozů (nové ji měly už z výroby). Od r.1930 se začalo i s používáním nové, celoocelové, konstrukce vozů. Rok 1935 znamenal počátek výroby celo svařovaných vozů, a začalo se s vytvářením typizovaného parku dvounápravových nákladních vozů. V roce 1936 byl zaveden šedý nátěr střech vozů.
  • perioda c – 1939–1945 – V roce 1939 bylo rozbito ČSD. Na silnici byl zaveden pravostranný provoz. Začala II.sv.válka. Vozidla byla přeznačena. V provozu motorových vozů došlo k útlumu (kvůli nedostatku pohonných hmot). Na návěstní soustavě byla zavedena žlutá barva. Vyráběly se válečné lokomotivy německé konstrukce.

III. epocha

 • 1945–1968. V této epoše byly všechny tratě provozovány společně. Úspěšný nástup světelných návěstidel. Začalo se s mezinárodní spoluprací ve výrobě vozidel.
  • perioda a – 1945–1950 – Tato perioda je charakterizována hlavně poválečným chaosem a postupnou obnovou původních pořádků. Vozidla byla přeznačena podle předválečného schématu. V provozu je mnoho zavlečených vozidel – ty jsou postupně navraceny původním vlastníkům. Začíná se s rozsáhlou výrobou nových vozidel (534.03, 475.1, M262.0, M131.1, Ds, Vtr, Ztr…).
  • perioda b – 1950–1958 – Jsou zaváděny typizované řady nákladních podvozkových vozů (Vsa, Zsa, Sa, Sav, Pao, Px, La, Ra). Výroba posledních typů parních lokomotiv, povozní zkoušky nových trakcí. Osobní vozy jsou přečíslovány (zavedeno žluté písmo). V roce 1953 začínají platit nové návěstní předpisy – jsou zrušena zvoncová návěstí, mechanická odjezdová návěstidla jsou pouze jednoramenná, atd. V roce 1955 byla sloučena první a druhá vozová třída -> tím došlo ke zrušení 3.vozové třídy. Na lokomotivách je důsledně zavedena pěticípá rudá hvězda (viz předpis z r.1953).
  • perioda c – 1958–1968 – Masově nastupují do provozu nové trakce. Osobní vozy jsou přečíslovány. Výroba osobních vozů je převedena do NDR a MLR. Od roku 1962 se začíná používat elektrická střídavá trakce.

IV. epocha

 • 1968–1992 – Je ukončen parní provoz. Mechanická návěstidla jsou postupně nahrazována světelnými i na vedlejších tratích. Elektrifikace hlavních tratí. Zavádění mezinárodního označování vozidel.
  • perioda a – 1968–1975 – Je zavedeno mezinárodní číselné označování vozů (od r.1967). Parní trakce je zatlačována na podružné výkony. Po srpnu 1968 jsou odstraněny z lokomotiv rudé hvězdy, nicméně následně jsou v rámci „normalizace“ navraceny zpět (nové hvězdy).
  • perioda b – 1975–1985 – V roce 1981 je definitivně ukončen parní provoz. Hnací vozidla získávají jednotné barevné řešení. Motorové vozy M131.1 jsou nahrazeny vozy řady M152.0. Jsou zaváděna nová světelná návěstidla typu AŽD.
  • perioda c – 1985–1992 – Nové jednotné barevné značení hnacích vozidel (zavedení širokého žlutého výstražného pruhu). Mezinárodní označování všech vozidel (tedy i písmenné označení vozů). Po roce 1989 jsou z hnacích vozidel odstraněny symboly komunistické moci. Historická vozidla jsou rekonstruována pro muzejní účely ve větším rozsahu než doposud (1989 = 150 let železnice na území ČSSR).

V. epocha

 • 1993–dosud – Rozdělení ČSFR na ČR a SR, což znamená rozdělení ČSD na ČD a ŽSR. Naopak ve spojeném Německu došlo ke sloučení DB a DR. Ve Francii a dalších zemích se budují vysokorychlostní tratě (VRT). V Česku nastupují soukromí železniční dopravci, nejprve na malé lokální trati a později i na hlavní tahy napříč republikou.
  • perioda a – 1993–2006 – Přeznačení vozidel na ČD. Provoz EC a IC vlaků. Útlum provozu na místních drahách. Stavba železničních koridorů. Volná tvorba v barevném řešení vozidel. Výskyt grafiti na vozidlech a zařízeních. Názvy stanic bílé na modrém podkladu.
  • perioda b – 2006 – … – Nové barevné provedení vozidel. Noví soukromí dopravci, jak na hlavních tratích, tak i na regionální železniční síti.

VI. epocha

– Zatím v přípravě. V mezinárodní verzi NEM 800 je již specifikace pro tuto epochu, ale na národních úrovních zatím se její verze zatím připravují.

Já osobně svou modelovou železnici stylizuji do IV. epochy, tedy období 1968 – 1992. V této době byl, dle mého názoru, železniční svět nejpestřejší.

 

Michal Šika - OK1MSI