Druhy ředidel

Ředidlo (rozpouštědlo) je chemická kapalina určená k ředění syntetických barev. Zlepšuje roztíratelnost barev, lze v něm vyprat štětec, abychom ho nemuseli po použití vyhodit a také lze nátěry odstraňovat a čistit skvrny od barev.

V článku popíšu druhy ředidel, které lze u nás zakoupit a používat.

Jak to už tak bývá, stejné označení ředidel nemusí vždy znamenat stejnou kvalitu. Proto při nákupu ředidel raději kupujte osvědčené značky. Moje jsou např. Severochema anebo Colorlak. Ceny mají v podstatě podobné (závisí na obchodníkovi, zde se vyplatí zajít do tradiční drogerie nebo barev a laků než do hobby shopů).

Každá barva potřebuje svoje ředidlo, používat jedno ředidlo na všechny barvy nejde. Záleží na tom, na jaké bázi je barva vytvořena. Výrobce většinou předepisuje, jaké ředidlo je možné na jeho barvu použít. Jiný druh ředidla pak nebude fungovat, nebo bude fungovat se sníženou účinností nebo se v barvě mohou vytvořit cucky (sraženiny).

Nejpoužívanější ředidla jsou tyto:

 • C6000 – Na ředění nitrocelulózových nátěrových hmot (též zvané nitroředidlo). Složení: toluen, ethylacetát, butylacetát, ethanol, butanol. Hořlavina I.třídy.
 • S6001 – Na ředění syntetických nátěrových hmot rychle zasychajících, zvlášť vhodné pro stříkání. Složení: toluen, lakový benzín. Hořlavina I.třídy.
 • S6005 – Na ředění syntetických nátěrových hmot nanášených štětcem, stříkáním nebo máčením. Složení: xylen (směs izomerů). Hořlavina II.třídy.
 • S6006 – Na ředění syntetických a olejových nátěrových hmot nanášených štětcem, zasychajících na vzduchu při normální teplotě. Složení: lakový benzín, xylen (směs izomerů). Hořlavina II.třídy.
 • Aceton – Nachází své uplatnění jako technické rozpouštědlo (např. pro celulózová lepidla) a pro další speciální činnosti. Složení: aceton. Hořlavina I.třídy (výbušné).

Výše uvedená ředidla jsou nejpoužívanější a v podstatě si s nimi vystačíme. Následný seznam představuje ředidla více specielní, která v prostředí domácí dílny zřejmě nebudeme potřebovat.

Pozor: někteří prodejci zaměňují/označují ředidlo C6000 (nitroředidlo) za Aceton. Toto jsou dvě různé látky. Technický aceton je „chemický jedinec – sloučenina “ a používá se např. na ředění acetonového lepidla a pod. Nitrocelulozové ředidlo C6000 je směs nekolika druhů rozpouštědel a je určené pro ředění nitrocelluzových nátěrových hmot.

Další ředidla:

 • H6000 – Na ředění chlorkaučukových nátěrových hmot. Složení: xylen (směs izomerů), lakový benzín. Hořlavina II.třídy.
 • L6000 – Na ředění lihových nátěrových hmot; k čištění, odmašťování a jiným technickým účelům. Složení: ethanol, toluen. Hořlavina I.třídy.
 • S6002 – Na ředění syntetických nátěrových hmot nanášených máčením, poléváním nebo štětcem. Složení: lakový benzín, butan-1-ol. Hořlavina II.třídy.
 • S6003 – Na ředění syntetických nátěrových hmot vypalovacích. Složení: xylen (směs izomerů), butan-1-ol. Hořlavina II.třídy.
 • S6010 – Na ředění syntetické reaktivní dvousložkové nátěrové hmoty S 2008. Složení: toluen, 4-methylpentan-2-on. Hořlavina I.třídy.
 • S6023 – Na ředění emailu syntetického vypalovacího tepaného S 2023. Složení: toluen, xylen (směs izomerů). Hořlavina I.třídy.
 • S6300 – Na ředění epoxidových dvousložkových nátěrových hmot mimo tepaného emailu S 2323. Složení: xylen (směs izomerů), butan-1-ol, butylacetát, 1-methoxypropan-2-ol. Hořlavina II.třídy.
 • S6900 – Na ředění syntetických laků, určených pro elektrotechniku, např. S 1901, S 1924. Složení: lakový benzín, xylen (směs izomerů). Hořlavina II.třídy.
 • S6904 – Na ředění impregnačních laků, určených pro aplikaci v tepelné třídě F, např. S 1903, S 1942. Složení: xylen (směs izomerů), butan-1-ol. Hořlavina II.třídy.
 • U6000 – Na ředění polyuretanových nátěrových hmot zasychajících na vzduchu. Složení: xylen (směs izomerů), 2-ethoxyethylacetát. Hořlavina II.třídy.
 • U6002 – Na ředění polyuretanových a akryluretanových nátěrových hmot. Složení: xylen (směs izomerů), 2-ethoxyethylacetát. Hořlavina II.třídy.
 • U6003 – Na ředění polyuretanových a akryluretanových nátěrových hmot. Složení: xylen (směs izomerů), 2-methoxy-1-methylethyl-acetát. Hořlavina II.třídy.
 • U6051 – Na ředění polyuretanových základních barev U 2061, emailů U 2081 a laku U 1051 zasychajících na vzduchu. Složení: xylen (směs izomerů), butylacetát, lakový benzín, butan-1-ol, 2-ethoxyethyl-acetát, toluen. Hořlavina II.třídy.

Všechna ředidla jsou hořlaviny I. a II. třídy, takže pozor na ně. Obecně platí (až na 1 výjimku), že ředidla obsahující xylen (směs izomerů) jsou hořlavina II. třídy. Všechna ředidla jsou také lehčí než voda, hustotu mají v rozmezí od 770 do 870 kg/m3. Ředidla typu U6xxx jsou ale těžší, zde je hustota od 861 do 924 kg/m3.

Někteří výrobci barev doporučují svá „značková“ ředidla. Např. Hammerite. Nicméně jejich ředidlo je prakticky shodné s ředidlem S6006, které je ale o dost levnější. Není tedy nutné bezhlavě kupovat drahé ředidlo, ale stačí se podívat na jeho složení a je možné, že existuje levnější alternativa.
Michal Šika - Kutilův zápisník