Třídy ochrany elektrických spotřebičů

Každý elektrický přístroj používaný u nás musí mít ochranu, aby nedošlo ke zranění uživatelů elektřinou.

Ochrana elektrických zařízení se dělí do několika tříd.

Níže je jednoduchá tabulka s jednotlivými třídami a jejich popisem. Pod tabulkou je ještě dovysvětlení jednotlivých pojmů.

 Třídy ochrany
0IIIIII
Základní charakteristiky předmětuŽádné prostředky pro připojení ochranného vodiče PEOpatřeno prostředky pro připojení ochranného vodiče PEPřídavná izolace a žádné prostředky pro připojení ochranného vodiče PEKonstruováno pro napájení ze zdroje SELV
Opatření k zajištění bezpečnostiPouze okolímSpojení s ochranným vodičem PENejsou potřebnáPřipojení ke zdroji SELV
Grafická značka ---
Použití v instalacíchV ČR není povolenaS ochranným vodičem PE nebo s vodičem PENVšeobecné použitíVšeobecné použití

Třída 0 znamená, že části zařízení pod napětím jsou chráněny pouze okolím. Tedy mohou být i volně přístupné. Proto tato třída ochrany se u nás nepoužívá.

Třída I je v podstatě každý přístroj, který má kovový obal (pračka, lednička, apod.) a je připojený pomocí standardní 3 kolíkové vidlice (a 3 žilovým kabelem). Tedy je zde připojen i ochranný vodič PE.

Třída II je každý přístroj, který má plastový obal (rádio, TV, apod.) a je připojený pomocí 2 kolíkové vidlice a 2 žilovým kabelem. Nedotýkáme se zde přímo žádné kovové části přístroje.

Třída III je přístroj, který je připojen ke zdroji bezpečného nízkého napětí (SELV). Tedy někde je umístěno trafo, popř. zdroj stejnosměrného napětí a přístroj je připojen k tomuto napětí. Aktuálně jsou to např. světelné LED pásky, které lze používat v koupelně apod.

Michal Šika - OK1MSI