Hodnosti ČSLA v letech 1951 – 1959

Nárameníky používané naší armádou v temných 50 letech se odlišovaly od toho, co tu bylo předtím i potom.

Vzor nárameníků, který byl zaveden 1.1.1951 vycházel z nárameníků sovětské armády a v Československé armádě neměly do té doby historickou tradici. Od jejich používání bylo upuštěno koncem roku 1959, kdy byly zavedeny nárameníky, které částečně odkazovaly na tradice „První republiky“.

Nicméně i přes násilné zavlečení tohoto typu nárameníků do naší armády, se jednalo o nárameníky, ze kterých se snadno dalo vyčíst mnohem více informací o jejich nositeli, než jen dosažený stupeň vojenské hodnosti. A navíc byly i značně reprezentativní.

U vojáků z povolání šlo z nárameníků zjistit následující:

 • Stupeň vojenské hodnosti.
 • Druh vojska.
 • Rozlišení skupiny zbraní a služeb.
 • Odbornost.

U vojáků základní vojenské služby šlo zjistit toto:

 • Stupeň vojenské hodnosti.
 • Druh vojska.

Terminologie použitá v článku při popisu nárameníků:

 • Nárameník – nárameník jako celek (buď s výložkami nebo jako základní plocha).
 • Lemovka – je barevný lem nárameníku, široký 2 mm.
 • Stuha – u nárameníku důstojníků a generálů je to základní plocha nárameníku.
 • Průsvit – je barevný proužek ve stuhách důstojnických a generálských nárameníků.

Nárameníky mužstva a poddůstojníků základní služby byly přišívací a byly buď vycházkové či služební a polní (ty byly totožné). Hodnostní označení bylo následující:

 • Vojín – bez označení (čistý nárameník)
 • Svobodník – jedna příčná páska široká 10 mm
 • Desátník – dvě příčné pásky široké 10 mm (mezera mezi nimi 2 mm)
 • Četař – tři příčné pásky široké 10 mm (mezery mezi nimi 2 mm)
 • Rotný – jedna příčná páska široká 30 mm
 • Staršina – jedna příčná páska široká 30 mm, na ní kolmo páska (podélná k nárameníku) široká 15 mm dohromady tvoří tvar T
Tvar nárameníku vojáků základní vojenské služby

Vycházkové nárameníky byly vyztuženy. Měly šířku 6 cm a délku podle velikosti blůzy. U ramenou byly zkoseny do špičky – viz obrázek. Dále byly opatřeny malým stejnokrojovým knoflíkem v barvě khaki (letectvo mělo šedomodré). Na nárameníku byl také znak odbornosti, který ale neměli vojáci základní vojenské služby ani příslušníci PTP.

Podle barevné kombinace nárameníku a lemovky se určoval druh vojska.

Pomůcka pro určení druhu vojska dle barvy nárameníku, lemovky a pásků pro určení hodnosti
Druh vojskaNárameníkLemovkaHodnost
Pěchota, výsadkáři, hradní stráž (do r.1952)   
Delostřelci, tankisté, protiletadlová obrana   
Spojaři, železniční vojsko   
Ženisté, chemické vojsko, zeměměřiči, stavební vojsko, PTP, TP   
Letectvo   
Týlové a administrativní jednotky (zdravotníci, intendanti, automobilisti, justice, administrativa)   

Služební a polní nárameníky nebyly vyztuženy, ale byly vyrobeny ze základní látky stejnokroje (khaki u pozemního vojska, šedomodrá u letectva). Označení hodností je provedeno stejnou barvou, jako na vycházkových náramenících, ale nejsou zde rozlišovací znaky.

Nárameníky poddůstojníků z povolání odpovídaly svým vzhledem nárameníkům, které nosili vojáci základní vojenské služby. Pásky na označení hodností byly u všech druhů vojsk žluté barvy (u zbraňových vojsk), a bílé (u vojsk službových). Rozlišovací znaky byly stříbřité (pro zbraňová vojska), a zlatavé (pro vojska službová), stejně zlatavý byl i stejnokrojový knoflík. Poddůstojníci z povolání existovali v hodnostech četař – staršina.

Nárameníky důstojníků z povolání byly rozděleny do tří kategorií, a to vycházkové, služební a polní. Hodnosti byly označeny hvězdami.

Nižší důstojníci měli menší hvězdy:

 • Podporučík – jedna hvězda
 • Poručík – dvě hvězdy
 • Nadporučík – tři hvězdy
 • Kapitán – čtyři hvězdy

Vyšší důstojníci naopak měli větší hvězdy:

 • Štábní kapitán – jedna hvězda (hodnost zrušena roku 1953)
 • Major – dvě hvězdy (do r.1953), jedna hvězda (od r.1953)
 • Podplukovník – tři hvězdy (do r.1953), dvě hvězdy (od r.1953)
 • Plukovník – čtyři hvězdy (do r.1953), tři hvězdy (od r.1953)

Vycházkové a služební nárameníky byly v podstatě totožné, lišily se jen materiálem stuhy. Na vycházkových byl dracoun, čímž získaly zlatavou a stříbřitou barvu, u služebních se používalo hedvábí, takže byly žluté nebo bílé barvy. Nárameníky byly stejně jako u mužstva obdélníkové na jedné straně do špičky, která zde však byla useknutá – viz obrázek.

Tvar nárameníku vojáků z povolání

Polní nárameníky byly přišívací, jako u mužstva a poddůstojníků základní služby. Tvar měly stejný jako vycházkové a služební nárameníky, byly ovšem bez výztuhy. Stejnokrojový knoflík byl v barvě khaki (letectvo mělo šedomodrý). Nicméně u vojáků z povolání se tyto nárameníky moc nepoužívaly a nakonec byly nahrazeny služebními.

Pomůcka pro určení druhu vojska dle barvy lemovek a průsvitů
Druhy vojskLemovka a průsvity
Pěchota, výsadkáři, hradní stráž (do r.1952), dělostřelci, tankisté, protiletadlová obrana 
Spojaři, železniční vojsko, ženisté, chemické vojsko, zeměměřiči, stavební vojsko, PTP, TP 
Letectvo 
Týlové a administrativní jednotky (zdravotníci, intendanti, automobilisti, justice, administrativa) 

Nárameníky generálů – platí pro ně v podstatě totéž, co pro nárameníky důstojníků z povolání. Byly ovšem širší (6,5 cm), s většími hvězdami (než u vyšších důstojníků) a bývaly vytkávané. Stuha neměla průsvity a byla pouze ve zlatavé barvě (nikoliv ve stříbřité či bílé), také neexistovaly nárameníky s černou lemovkou. Nejvyšší hodnost – armádní generál – nepoužíval rozlišovací znaky. Hvězdy, na rozdíl od důstojnických nárameníků, byly řazeny pouze v jedné řadě.

Označení hodností do roku 1953:

 • Brigádní generál – jedna hvězda
 • Divisní generál – dvě hvězdy
 • Sborový generál – tři hvězdy
 • Generál armády – čtyři hvězdy

Označení hodností od roku 1953:

 • Generálmajor – jedna hvězda
 • Generálporučík – dvě hvězdy
 • Generálplukovník – tři hvězdy
 • Armádní generál – čtyři hvězdy
Pomůcka pro určení druhu vojska dle barvy lemovek
Druhy vojskBarva lemovky
Všechna pozemní vojska skupiny zbraní
Letectvo
Všechna pozemní vojska skupiny služeb

Dále přináším dvě tabulky hodností. Jedná se o všechny hodnosti, nárameníky jsou ale z různých druhů vojsk, aby byly vidět různé typy nárameníků. V první tabulce jsou nárameníky z období 1951 – 1953. Ve druhé tabulce jsou nárameníky z období po roce 1953 – 1959, tedy po úpravě hodností vyšších důstojníků a generálů.

Hodnosti od roku 1951 - 1953 – výběr z různých druhů vojsk
nárameníkhodnost
01-vojin-1951-1953vojín
02-svobodnik-1951-1953svobodník
03-desatnik-1951-1953desátník
04-četař-1951-1953četař (délesloužící)
00-rotný-1951-1959rotný (délesloužící)
00-staršina-1951-1959staršina (délesloužící)
05-podporučík-1951-1953podporučík
06-poručík-1951-1953poručík
07-nadporučík-1951-1953nadporučík
08-kapitán-1951-1953kapitán
09-štábní-kapitán-1951-1953štábní kapitán
10-major-1951-1953major
11-podplukovník-1951-1953podplukovník
12-plukovník-1951-1953plukovník
13-brigádní-generál-1951-1953brigádní generál
14-divisní-generál-1951-1953divisní generál
15-sborový-generál-1951-1953sborový generál
16-generál-armády-1951-1953generál armády
17-vrchní-velitel-branné-moci-1951-1953vrchní velitel branné moci
Hodnosti od roku 1953 do 1959 – výběr z různých druhů vojsk
nárameníkhodnost
01-vojin-1953- 1959vojín
02-svobodnik-1953-1959svobodník
03-desatnik-1953-1959desátník
04-četař-1953-1959četař (délesloužící)
00-rotný-1951-1959rotný (délesloužící)
00-staršina-1951-1959staršina (délesloužící)
05-podporučík-1953-1959podporučík
06-poručík-1953-1959poručík
07-nadporučík-1953-1959nadporučík
08-kapitán-1953-1959kapitán
09-major-1953-1959major
10-podplukovník-1953-1959podplukovník
11-plukovník-1953-1959plukovník
12-generálmajor-1953-1959generálmajor
13-generálporučík-1953-1959generálporučík
14-generálplukovník-1953-1959generálplukovník
15-armádní-generál-1953-1959armádní generál

 

Michal Šika - Kutilův zápisník