Lokomotiva řady 125.8

Lokomotiva řady 125.8 je dvoudílná elektrická lokomotiva na stejnosměrný proud určená pro těžké nákladní vlaky. Byla speciálně navržena a vyrobena pro širokorozchodnou trať Užhorod – Haniska pri Košiciach.

Dřívější označení je E 469.5, její přezdívka je Dvojička nebo Dvojče. Lokomotiva má tovární označení Škoda 67E. Lokomotivy byly vyrobeny v roce 1975 jako jednorázová série.

Po vývojové stránce jsou tyto lokomotivy mezi lokomotivami Škoda I. a II. Generace.

Lokomotivy řady 125.8 jsou odvozeny od strojů řady 123 (E 469.3). Dodány byly ale ve dvoudílném provedení.

Skládá se ze dvou konstrukčně shodných dílů spojených automatickými spřáhly. Automatická spřáhla jsou i na předních čelech lokomotivy. Každý z dvojice vozů má jedno čelní stanoviště a s druhým vozem je spřažen svou zadní částí. Každý díl má svoje inventární číslo a může v případě potřeby jezdit i samostatně.

Lokomotivy jsou vzájemně průchozí ve své zadní části, kde jsou spřaženy.

Vypružení podvozků je dvojité, primární je tvořeno listovými pružnicemi doplněnými ocelovými vinutými pružinami. Sekundární vypružení je tvořeno listovými pružnicemi. Pohon zajišťuje osm trakčních motorů (4 v každém dílu).

V každém dílu je ruční brzda, samočinná tlaková brzda řízená brzdičem DAKO BS2 a přímočinná brzda s brzdičem DAKO BP.

Trakční motory jsou stejnosměrné sériové stroje, regulace výkonu je zde odporová s fecharlovými odporníky II.generace, které jsou trvale zatížitelné.

Přenos elektřiny z troleje zajišťují dva dvouramenné sběrače proudu na každém dílu lokomotivy.

Technické údaje
Mezinárodní označení125.8
VýrobceŠkoda Plzeň
Tovární označení67 E 1
Rok výroby1975
Vyrobeno ks44 (22 dvojic)
Rozchod1520 mm
Typ vozidla8nápravová dvoučlánková skříňová nákladní
Uspořádání pojezduBo´Bo´+ Bo´Bo´
Trakceelektrická stejnosměrná
Trakční systém3 kV =
Regulace výkonuodporová
Délka přes nárazníky34380 (17190) mm
Délka skříně---
Šířka2950 mm
Výška se staženými sběrači5120 mm
Pevný rozvor3330 mm
Celkový rozvor---
Vzdálenost otočných čepů8170 mm
Minimální poloměr oblouku150 (120) m
Služební hmotnost170 (85) t
Max.hmotnost na nápravu21,3 t
Trvalý výkon4080 (2040) kW
Trvalá tažná síla---
Maximální tažná síla350 (224) kN
Maximální rychlost90 km/h
údaje v závorkách platí pro 1 díl
Michal Šika - Kutilův zápisník