Lokomotiva řady 380

Lokomotiva řady 380 je třísystémová elektrická univerzální lokomotiva. Jedná se o nejnovější typ lokomotiv, které se u nás vyrábějí. Obchodní název této lokomotivy je Emil Zátopek, nicméně přezdívku zatím žádnou nezískala.

Lokomotiva řady 380 je určena pro dopravu osobních vlaků kategorie EuroCity a InterCity, zejména na koridorových tratích ve střední Evropě (v Česku, Rakousku, Slovensku, Polsku, Maďarsku a Německu). Je plánováno, že nahradí poruchové lokomotivy řad 371 a 372.

Vyrábí se v plzeňské Škodovce pod továrním označením Škoda 109E.

Lokomotiva řady 380 je skříňová podvozková lokomotiva se dvěma koncovými stanovišti strojvedoucího. Ta jsou přístupná z obou stran lokomotivy. Mezi nimi je centrální průchozí strojovna přístupná dveřmi ze zadní části kabiny. Kabiny strojvedoucího jsou tlakotěsné, klimatizované s novým řídícím pultem.

Lokomotiva má ocelovou samonosnou skříň s nosným spodním rámem. Na něm je narážecí a tažné ústrojí. V opláštění strojovny nejsou okna, je osvětlena zářivkami. Kabiny strojvedoucího vyhovují mezinárodnímu předpisu TSI pro odolnost proti nárazu. Výhled je zajištěn panoramatickými jednodílnými čelními okny s bezpečnostní fólií.

Podvozky jsou dvounápravové s dvoustupňovým odpružením. Podvozkový rám je ocelový, svařovaný. S lokomotivní skříní jsou spřaženy pomocí otočných čepů. Primární odpružení je zajištěno ocelovými vinutými pružinami s paralelně řazenými hydraulickými tlumiči. Sekundární odpružení tvoří vinuté pružiny v uspořádání FlexiCoil, jež umožňuje také tlumení příčných pohybů podvozků vůči skříni.

Lokomotiva je vybavena zajišťovací brzdou, samočinnou tlakovou brzdou (DAKO DK-GP), přímočinnou brzdou, parkovací, elektrodynamickou a doplňkovou elektropneumatickou brzdou.

Přívod proudu z troleje je zajištěn dvěma polopantografy s měnitelným přítlakem (dle napájecí soustavy). Při napájení stejnosměrným napětím 3kV je proud veden přes odpojovače a elektromagnetický hlavní vypínač na sekundární vinutí trakčního trafa. Při napájení střídavým proudem 25kV 50Hz nebo 15kV 162/3Hz je proud veden přes tlakovzdušný hlavní vypínač na primární vinutí trakčního trafa. Vinutí je přepnuto na požadovanou střídavou napěťovou soustavu.

Trakční transformátor je zavěšen pod lokomotivním rámem mezi podvozky a je chlazen silikonovým olejem. Je tvořen primárním vinutím, osmi sekundárními vinutími pro trakci a čtyřmi vinutími pro potřeby vytápění vlaku.

Trakční motory jsou čtyři (dva v každém podvozku) typu Škoda Electric ML 4550 K_6. Jedná se o střídavé třífázové asynchronní elektrické stoje s kotvou s klecovým vinutím nakrátko.

Řízení trakce je mikroprocesorové. Lokomotivu je možné řídit manuálně, nebo v režimu automatické regulace rychlosti (ARR) nebo v režimu automatického vedení vlaku (AVV).

Technické údaje
Mezinárodní označení91 54 7 380 xxx-x
VýrobceŠkoda Transportation Plzeň
Tovární označení47 Em
Rok výroby2008 až 2010
Vyrobeno ks (5 / 2010)3 / 20
Rozchod1435 mm
Typ vozidla4nápravová skříňová univerzální lokomotiva
Uspořádání pojezduBo´Bo´
Trakceelektrická stejnosměrná + střídavá
Trakční systém3 kV =; 25 kV ~ 50 Hz; 15 kV ~ 16,7 Hz
Regulace výkonuIGBT moduly (mikroprocesorová)
Délka přes nárazníky18000 mm
Délka skříně16700 mm
Šířka3080 mm
Výška se staženými sběrači4275 mm
Pevný rozvor2500 mm
Celkový rozvor
Vzdálenost otočných čepů8700 mm
Minimální poloměr oblouku120 m
Služební hmotnost86 t
Max.hmotnost na nápravu21,5 t
Trvalý výkon6400 kW
Trvalá tažná síla213 kN
Maximální tažná síla274 kN
Maximální rychlost200 km/h
Michal Šika - Kutilův zápisník