České vojenské hodnosti používané v letech 1918 – 1937

Období první republiky bylo období, kdy se mladá republika hledala. A to se projevovalo i na častých změnách výložek a úpravách hodností vojáků Československé armády.

Z velkého množství tabulek je patrné, že už za první republiky zde panovaly různé tlaky (dnes bychom tomu řekli lobbing). Díky tomu se měnila často jak uniforma, tak hodnostní označení a výložky samotné.

Následuje několik tabulek s výložkami a hodnostmi z jednotlivých období. A to od nejstarších z let 1918 – 1919, kdy se armáda ještě nazývala Domácí vojsko. Hodnosti byly víceméně převzaty z Rakousko-Uherské armády. Výložky se nacházely na límcích uniforem, nárameníky (pokud je uniforma měla) nebyly označeny.

Domácí vojsko – 1918 – 1919
výložkahodnost
01-vojín-1918-1919vojín
02-svobodník-1918-1919svobodník
03-desátník-1918-1919desátník
04-četař-1918-1919četař
05-šikovatel-1918-1919šikovatel
06-štábní-šikovatel-1918-1919štábní šikovatel
07-důstojnický-zástupce-1918-1919důstojnický zástupce
08-kadet-aspirant-1918-1919kadet aspirant
09-praporčík-1918-1919praporčík
10-poručík-1918-1919poručík
11-nadporučík-1918-1919nadporučík
12-setník-1918-1919setník
13-major-(praporník)-1918-1919major (praporník)
14-podplukovník-1918-1919podplukovník
15-plukovník-1918-1919plukovník
16-generálmajor-1918-1919generál major
17-polní-podmaršálek-1918-1919polní podmaršálek
18-polní-zbrojmistr-(generál)-1918-1919polní zbrojmistr (generál)

První změna přišla roku 1919. Armáda se stále nazývala Domácí vojsko. Ke změně došlo pouze u výložek hodností major, podplukovník a plukovník.

Domácí vojsko – 1919
výložkahodnost
01-vojín-1919vojín
02-svobodník-1919svobodník
03-desátník-1919desátník
04-četař-1919četař
05-šikovatel-1919šikovatel
06-štábní-šikovatel-1919štábní šikovatel
07-důstojnický-zástupce-1919důstojnický zástupce
08-kadet-aspirant-1919kadet aspirant
09-praporčík-1919praporčík
10-poručík-1919poručík
11-nadporučík-1919nadporučík
12-setník-1919setník
13-major-(praporník)-1919major (praporník)
14-podplukovník-1919podplukovník
15-plukovník-1919plukovník
16-generál-major-1919generál major
17-polní-podmaršálek-1919polní podmaršálek
18-polní-zbrojmistr-(generál)-1919polní zbrojmistr (generál)

Další změna nastala na konci roku 1919 a platila do konce roku 1920. Už se jednalo o Českoslovenkou armádu. Tato měla nový střih uniforem, nicméně výložky byly stále na límcích (ikdyž už měly jiný střih než předchozí varianty s tzv.stojáčkem). Dále byla zrušena hodnost kadet aspirant a naopak vznikla hodnost četař – jednoroční čekatel a gážista mimo hodnostní třídu.
Nicméně 3 nejvyšší hodnosti stále zůstali stejné dle rakouského vzoru, stejně tak hodnost setník, která odpovídá pozdější hodnosti kapitán.

Československá armáda – 1919 – 1920
výložkahodnost
01-vojín-1919-1920vojín
02-svobodník-1919-1920svobodník
03-desátník-1919-1920desátník
04-četař-1919-1920četař
05-četař-jednoroční-dobrovolník-1919-1920četař (jednoroční dobrovolník)
06-šikovatel-1919-1920šikovatel
07-štábní-šikovatel-1919-1920štábní šikovatel
08-důstojnický-zástupce-1919-1920důstojnický zástupce
09-praporčík-1919-1920praporčík
10-gážista-mimo-hodnostní-třídu-1919-1920gážista (mimo hodnostní třídu)
11-poručík-1919-1920poručík
12-nadporučík-1919-1920nadporučík
13-setník-1919-1920setník
14-major-1919-1920major (praporník)
15-podplukovník-1919-1920podplukovník
16-plukovník-1919-1920plukovník
17-generál-major-1919-1920generál major
18-polní-podmaršálek-1919-1920polní podmaršálek
19-polní-zbrojmistr-(generál)-1919-1920polní zbrojmistr (generál)

Další změna přišla od roku 1921 a platila do roku 1924. Od tohoto období už hodnosti označovaly výložky na náramenících. Barvami se označovaly druhy vojsk – viz tento článek.
Od roku 1923 vznikla hodnost rotný, u rotmistra se rozlišoval počet služebních let. Původní 3 nejvyšší hodnosti byly sloučené do jedné jediné s pojmenováním generál.

Československá armáda – 1921 – 1924
výložkahodnost
01-vojín-1921-1924vojín
02-svobodník-1921-1924svobodník
03-desátník-1921-1924desátník
04-četař-1921-1924četař
05-rotný(od.r.1923)-1921-1924rotný (od r.1923)
06-rotmistr-(6-služebních-let)-1921-1924rotmistr (6 služebních let)
07-rotmistr-(12-služebních-let)-1921-1924rotmistr (12 služebních let)
08-podporučík-1921-1924podporučík
09-poručík-1921-1924poručík
10-nadporučík-1921-1924nadporučík
11-kapitán-1921-1924kapitán
12-štábní-kapitán-1921-1924štábní kapitán
13-major-1921-1924major
14-podplukovník-1921-1924podplukovník
15-plukovník-1921-1924plukovník
16-generál-1921-1924generál

K další změně došlo od začátku roku 1925. Kromě běžné uniformy měli vojáci z povolání ještě ceremoniální uniformu, jejíž výložky byly značně zdobné (podobné těm z počátku 50 let). Výložky ceremoniálních uniforem existovaly od hodnosti rotmistr výše (v tabulce je to ta druhá výložka u dané hodnosti).

Československá armáda – 1925 – 1929
výložkahodnost
01-vojín-1925-1929vojín
02-svobodník-1925-1929svobodník
03-desátník-1925-1929desátník
04-četař-1925-1929četař
05-rotný-1925-1929rotný
06-rotmistr-1925-1929rotmistr
06-rotmistr-c-1925-1929
07-štábní rotmistr-1925-1929štábní rotmistr
07-štábní-rotmistr-c-1925-1929
08-praporčík-1925-1929praporčík
08-praporčík-c-1925-1929
09-podporučík-1925-1929podporučík
09-podporučík-c-1925-1929
10-poručík-1925-1929poručík
10-poručík-c-1925-1929
11-nadporučík-1925-1929nadporučík
11-nadporučík-c-1925-1929
12-kapitán-1925-1929kapitán
12-kapitán-c-1925-1929
13-štábní-kapitán-1925-1929štábní kapitán
13-štábní-kapitán-c-1925-1929
14-major-1925-1929major
14-major-c-1925-1929
15-podplukovník-1925-1929podplukovník
15-podplukovník-c-1925-1929
16-plukovník-1925-1929plukovník
16-plukovník-c-1925-1929
17-generál-1925-1929generál
17-generál-c-1925-1929

Následoval rok 1930, kdy se situace už konečně ustálila a až do konce roku 1937 tento typ výložek a hodností vydržel. Došlo zde opět k rozdělení hodnosti generál na tři úrovně. Generálové měli stejné nárameníky, odlišovali se výložkami na límcích – viz druhý sloupec.

Československá armáda – 1930 – 1937
výložkahodnost
01-vojín-1930-1937vojín
02-svobodník-1930-1937svobodník
03-desátník-(z-povolání)-1930-1937desátník (z povolání)
04-četař-1930-1937četař
05-rotný-(z-povolání)-1930-1937rotný (z povolání)
06-rotmistr-1930-1937rotmistr
07-štábní-rotmistr-1930-1937štábní rotmistr
08-praporčík-1930-1937praporčík
09-podporučík-1930-1937podporučík
10-poručík-1930-1937poručík
11-nadporučík-1930-1937nadporučík
12-kapitán-1930-1937kapitán
 13-štábní-kapitán-1930-1937štábní kapitán
14-major-1930-1937major
15-podplukovník-1930-1937podplukovník
16-plukovník-1930-1937plukovník
17-generálové-1930-193717-a-brigádní-generál-1930-1937brigádní generál
17-b-divisní-generál-1930-1937divisní generál
17-c-armádní-generál-1930-1937armádní generál

Od roku 1937 do zániku Československé armády v roce 1939 byly výložky oproti předchozímu období opět trochu pozměněné.

O tom ale pojednává samostatný článek České vojenské hodnosti 1937-1939, kde je i barevné rozlišení jednotlivých druhů vojsk.

Michal Šika - Kutilův zápisník