Projekt: Rošt k přenosnému ohništi

Loni jsem ze starého automobilového disku vyrobil přenosné ohniště na zahradu. Letos jsem k němu vyrobil malé vylepšení, a sice rošt, aby se na ohništi dalo grilovat.

Výrobu roštu jsem měl usnadněnou, protože jsem měl starý litinový kulatý rošt z kulatého grilu, který jsme kdysi koupili snad v Kauflandu, nebo v něčem podobném.

Rošt má tu výhodu, že je litinový a jeho průměr je téměř stejný jako průměr 14″ disku, ze kterého je ohniště vyrobeno. Litina je sice výhoda pro grilování, ale pro svařování je to spíš nevýhoda. Naštěstí má rošt po stranách takové packy s otvory na přišroubování, které jsem využil.

Pro tyč, na které bude rošt upevněn, jsem použil starý roksor, který jsem důkladně okartáčoval od všech kousků barvy, které na něm byly. 

Pak jsem vzal ocelový plocháč o rozměrech 20 x 3 mm, a ohnul jej do oblouku tak, aby kopíroval tvar roštu, tím vznikl rám pro jeho upevnění. Konce za cca 80 mm jsem ponechal rovné, aby je bylo možné přišroubovat k úchytům na roštu. Rošt jsem s rámem sešrouboval pomocí šroubků M5, které jsem za matkami uřízl, aby zbytečně nepřekážely.

Pak jsem si uřízl 100 mm dlouhý kus 1/2″ trubky (stejné, ze které je již hotový držák na ohništi). Po stranách jsem do ní vyvrtal otvory o průměru 8 mm, ke kterým jsem přivařil matky M8 pro zajišťovací šrouby. Trubku jsem přivařil kolmo k rámu a bylo hotovo. Přidal jsem upevňovací šrouby a šlo se grilovat.

Roksor se bohužel při grilování ukázal jako nevhodný, protože má hrbolatý povrch a upevňovací šrouby roštu se při utažení různě smekají. Proto koupím klasickou hladkou kulatinu nebo trubku, která roksor nahradí. K roštu ještě připevním menší rukojeť, aby s ním šlo snadněji manipulovat.

Přes tyto dva malé nedostatky, které jsou ale už v době publikování článku vyřešeny, se první letošní grilování (probíhalo poslední den v březnu) velmi vydařilo. Když se griluje menší množství masa, tak tento malý rošt bohatě pro mou rodinu stačí. Pro větší sešlosti připravuji výrobu velkého grilu, který snad bude hotový do začátku léta.

 

Michal Šika - Kutilův zápisník