Jednoduchá lehká branka k plotu

Poté co jsem postavil plot rozdělující pozemek na část před garáží, kam mohou psi, a část se vstupem do domu, kam psi mohou jen na povolení a pod dohledem, bylo nutné ještě vyrobit branku.

Tu jsem vyrobil také ze stejného materiálu jako celý plot.

(Pokračování textu…)