Výpočet řemenového nebo řetězového převodu

Nedávno jsem řešil jaké řemenice dát na cirkulárku a na kuželovou štípačku, které jsem stavěl pro tátu. U cirkulárky jsem potřeboval převod do rychla, u štípačky zase převod do pomala. V tomto článku přináším zjednodušený výpočet řemenových a řetězových převodů pro pohon přístrojů.

Elektromotory se vyrábějí s různými rychlostmi otáček. Závisí na tom, jaké vinutí motor má. Základní jsou motory s otáčkami kolem 1410 ot/min a rychlejší s otáčkami kolem 2840 ot/min (údaj je vždy na štítku motoru). Krom toho také existují motory s otáčkami kolem 910 ot/min, ale to se jedná spíš o motory s velmi vysokými výkony.

Proto, aby cirkulárka dobře řezala a netrhala dřevo je dobré, aby kotouč měl kolem 5000 ot/min. Naopak kuželová štípačka potřebuje zase otáčky nižší, ideálně nějakých 700 ot/min.

Já jsem k cirkulárce použil motor s 2870 ot/min, takže jsem potřeboval převod do rychla. U kuželové štípačky jsem použil motor s 1440 ot/min, takže zde byl pro změnu převod do pomala.

Převod do rychla vypadá tak, že řemenice na motoru musí být větší než řemenice na hřídeli. A u převodu do pomala je to naopak, tedy na motoru je řemenice menší než na hřídeli.

Pro cirkulárku jsem měl řemenice o průměru 15cm a 8cm, pro štípačku to byly řemenice 17cm a 9cm.

Nejprve jsem si spočítal obvody těchto řemenic, pomocí základního matematického vzorečku

o = π *D  (kde D je průměr kruhu, v tomto případě řemenice)

o1 = 3,14 * 15 = 47,1cm   ‾|
                > řemenice pro cirkulárku
o2 = 3,14 * 8 = 25,12cm   _|

o3 = 3,14 * 17 = 53,38cm   ‾|
                > řemenice pro štípačku
o4 = 3,14 * 9 = 28,26cm   _|

Následně jsem si spočítal převodový poměr. Tedy vydělil jsem jednotlivé obvody mezi sebou. Tím obvodem, který náleží rychlejší řemenici jsem dělil tu pomalejší.

U cirkulárky to bylo takto

p1 = o1 / o2 = 47,1 / 25,12 = 1,875

U štípačky zase takhle

p2 = o4 / o3 = 28,26 / 53,38 = 0,529

No a pak jsem jen spočítal otáčky na druhé řemenici. V případě, že chci převod do rychla, otáčky motoru převodovým poměřem násobím, v případě, že chci převod do pomala, otáčky motoru převodovým poměrem dělím.

Je to tedy pro cirkulárku

R1 = 2870 * p1 = 2870 * 1,875 = 5381,25 ot/min

a pro štípačku

R2 = 1440 * p2 = 1440 * 0,529 = 761,7 ot/min

Tak jsem tedy zjistil, že řemenice, které mám k dispozici, můžu bez problémů použít.

Výpočet musíte brát s rezervou, jelikož u klínových řemenů se musí brát v úvahu to, že jsou klínové, tudíž v přesných výpočtech se toto musí brát v potaz. Také u řetězů, se musí počítat obvod ozubeného kola na střed zubů.

Navíc mohou vzniknout nepřesnosti z důvodu zaokrouhlování desetinných míst, protože při počítání s hodnotou  nevyjde nikdy celé číslo. Ale pro takový orientační výpočet to naprosto stačí a je to použitelné.

 

 
Michal Šika - OK1MSI