Jak stahovat kolmé spoje …

… bez použití dlouhých stahovaček. Ne každý má ve své dílně stahovačky delší než 80 cm, většinou se jedná o vybavení, které mají profesionálové. Jak ale stahovat kolmé spoje, když máme jen krátké stahovačky? Poradím v tomto článku.

Při spojování hranolů nebo i prken či desek kolmými spoji je třeba jednotlivé části k sobě stáhnout, aby lepidlo mohlo spoj slepit. Když máme jen krátké stahovačky, může to být u větších výrobků problém.

Kolmý spoj stažený pomocí malých stahovaček

Na obrázku je hezky vidět možné řešení. Na hranol, který chceme přitáhnout k druhému hranolu upneme malými stahovačkami (ideální jsou „C“ stahovačky) dva hranolky proti sobě. Tím si vytvoříme oporu pro delší stahovačky, kterými hranol přitáhmeme kolmo k druhému.

Oporové hranolky je třeba pevně přitáhnout, aby při utahování výrobku většími stahovačkami nedošlo k jejich posunu.

Na obrázku je znázorněno stahování hranolů, tento postup jde ale také použít i při spojování prken či desek. Jen ty oporové hranoly musí být delší, ale princip je naprosto stejný.

Samozřejmě musíme dávat pozor, abychom dřevo nezničili, třeba ťuknutím stahovačkou nebo nepoužitím podkladových dřívek, ale to každý jistě ví.

Toto řešení lze využít jak na kolíkové spoje, tak na čepové spoje, ale i na šroubované spoje.

Michal Šika - OK1MSI